Wrocław: nabór wniosków o dotacje na OZE i wymianę pieców

We Wrocławiu ruszył nabór wniosków o dotację na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne. Wszystko w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ochrony powietrza. Wnioski można składać do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Dotacje udzielane będą na działań z zakresu ochrony środowiska, które trwale zlikwidują systemy ogrzewania wykorzystujące paliwo węglowe w budynkach mieszkalnych. Fundusze swoim zakresem obejmą wymianę na: instalacje OZE, ogrzewanie gazowe i elektryczne oraz podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo sięgnąć będzie można po środki na termomodernizację budynków. Co najważniejsze planowane rozwiązania muszą całkowicie wyeliminować możliwość palenia węglem w danym obiekcie.

Wrocław w 2018 roku na ten cel chce przeznaczyć 5 mln złotych w dwóch turach (KAWKA I, KAWKA II). Starać się mogą o nie osoby fizyczne, które są właścicielami lub mają inny tytuł prawny w stosunku do nieruchomości i lokali mieszkalnych w obrębie granic miasta.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub przesyłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia udzieli również informacji na temat szczegółów i zasad przydzielania dotacji. Ogłoszenia dodatkowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-2018