Wyniki BOŚ za I kwartał – 20 milionów zysku

W pierwszym kwartale bieżącego roku grupa BOŚ osiągnęła zysk w wysokości 20 milionów złotych. To bardzo ważny wynik, gdyż w analogicznym okresie zeszłego roku grupa straciła 12,9 miliona złotych. Ten pozytywny wynik jest zasługą restrukturyzacji oraz realizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016-20.

W relacji do pierwszego kwartału 2016 grupa poprawiła także wynik odsetkowy o ponad 40% do poziomu 28,4 miliona złotych. Marża odsetkowa także wzrosła – o 4,4%.

Jak mówi Stanisław Kluza, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska: Wdrażamy krok po kroku nową strategię Banku. Pracując na rzecz przyszłości, naprawiamy przeszłość – tak można ująć działania, które cały czas prowadzimy w BOŚ.

Także i inne wskaźniki banku były lepsze niż w poprzednim roku. Zyski z tytułu prowizji wzrosły o 12,5% do 3,3 milionów złotych, co było sporym składnikiem przychodów banku z operacji papierami wartościowymi.

Dodatkowo, warto nadmienić, że wynik z tego kwartału obciążone są składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny za ten rok (24,7 miliona złotych). Gdyby składka odprowadzana była co kwartał, a nie raz na rok, zysk za I kw. 2017 wyniósłby nawet 38,5 miliona złotych.

Wskaźnik stosunku kosztów do dochodów wyniósł w tym kwartale 72,4% i to nawet pomimo uwzględnienia opisanej powyżej składki. Gdyby była ona płacona równomiernie przez cały rok, to wskaźnik ten sięgnąłby nawet 60%.

Między innymi dzięki restrukturyzacji banku i wdrożenia nowej strategii agencja ratingowa Fitch potwierdziła wysokie oceny dla banku, w tym ocenę B+ z stabilną długoterminowo perspektywą.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Sytuacja na rynku zielonych certyfikatów poprawia się, ale nadal jest słaba

Następny artykuł

Vestas bardzo dobrze rozpoczął rok 2017

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: