Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące transformatorów

Od lipca 2015 roku obowiązują nowe przepisy Komisji Europejskiej w sprawie transformatorów energetycznych małej, średniej i dużej mocy. Celem rozporządzenia jest podwyższenie efektywności energetycznej i stopnia ekologiczności dla urządzeń elektrycznych, a więc i niska emisję dwutlenku węgla. Wymagania unijne będą jeszcze bardziej restrykcyjne w 2021 roku.

Obowiązującym wymogom podlegają transformatory wprowadzane do obrotu w krajach EOG. Te transformatory, które są do chwili zmian w obrocie nie podlegają obowiązkowi wymiany. Zmiany następować mają w kilku etapach i dotyczą transformatorów rozdzielczych olejowych, suchych żywicznych, nasłupowych transformatorów energetycznych od 25 do 315 kVA, transformatorów średniej mocy mniejszej lub równej 3.150 kVA oraz transformatorów mocy, w przypadku których kryterium spełniania ekoprojektu będzie współczynnik sprawności. Dyrektywa wprowadza wymóg umieszczania informacji o produkcie. Wskazuje ona dodatkowo metody pomiarów i sposoby dokonywania wszelkich obliczeń przy wykorzystaniu najnowszych metod pomiarowych. Dyrektywa wyklucza transformatory:
– wykorzystywane z prostownikami dostarczającymi prądu stałego,
– bezpośrednio podłączane do pieca,
– przeznaczone do zastosowań morskich (również morskich urządzeń pływających),
– systemów awaryjnych,
– zasilania trakcji elektrycznej,
– służące do uzyskania punktu zerowego do uziemienia systemu,
– wykorzystywane do uruchamiania trójfazowego silnika indukcyjnego,
– wykorzystywane w obwodzie służącym do badań urządzeń elektrycznych,
– zamontowane w urządzeniach do spawania oporowego lub łukiem elektrycznym,
– do zastosowań głębinowych, w kopalniach pod ziemią i przeciwwybuchowych,
– sprzęgające sieci SN/SN o mocy do 5 MVA,
– oraz w sytuacjach gdy nie jest możliwe ze względów technicznych wykonanie alternatywnego rozwiązania lub zamienniki byłyby identyczne, a zmiana wiąże się z kosztami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kto odpowiada za wdrożenie?
Każdy podmiot wprowadzający do obrotu transformatory, począwszy od lipca 2015 roku zobowiązany jest do przestrzegania dyrektywy w sprawie ekoprojektu.

Z czym wiążą się zmiany dla producenta i klienta?
Obecnie rozwinięta technologia pozwala na wytworzenie transformatorów spełniających aktualnie narzucone normy, a nawet bardziej restrykcyjne, co daje szanse na ogromny wzrost energooszczędności, za która świadomy klient chętnie zapłaci. Najlepsze materiały, zaawansowane badania i testy dowodzą, że można uzyskać o wiele niższe straty energii. W samej Polsce zainstalowanych jest ponad 250 tysięcy transformatorów rozdzielczych, w Europie to nawet kilkadziesiąt milionów. Coraz częściej powstają nowoczesne sieci energetyczne, więc tendencje są zadowalające.

Nie stosuje się wyłączenia dla wymogów dotyczących informacji o produkcie i dokumentacji technicznej określonych odnośnymi zapisami w dyrektywie.
Mimo, że jednostki zgodne z wymogami unijnymi są droższe w sensie ceny zakupu od transformatorów stosowanych do chwili wejścia w życie przepisów, to użycie tych jednostek znacznie obniży starty energii, więc i obniży koszty eksploatacji transformatorów.

Artykuł przygotowany przez firmę SGB-SMIT Transformatory.