Wywóz śmieci coraz droższy – nowa uchwała

Kolejne miasta uchwalają podwyżkę cen za wywóz śmieci. Od 1 stycznia 2020 roku więcej zapłacą między innymi mieszkańcy Legnicy. 

Nowe prawo unijne nieubłaganie wymusza na samorządach podwyżkę cen wywozu odpadów komunalnych. Dodatkowe koszty mają swoje źródło w nowelizacji ustawy śmieciowej. Od przyszłego roku Legniczanie będą wręcz zobowiązani do segregacji odpadów. Niespełnianie reguł poskutkuje nawet dwukrotnym wzrostem opłat.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Za wywóz śmieci, jeden mieszkaniec zapłaci 21,80 złotych. Podwyżkę zapowiedział wcześniej też Wałbrzych – do 27 złotych. Z kolei w Katowicach opłata wyniesie 21,30 złotych.

Na ten rachunek składają się koszty odbioru, zagospodarowanie odpadów, dostarczenia, wymiany i utrzymania pojemników, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, a także koszty funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, elektroodpadów oraz opłata na likwidację dzikich wysypisk. Otrzymane w ten sposób pieniądze samorządy przeznaczają wyłącznie na koszty związane z gospodarowaniem odpadów.

Na dzień dzisiejszy właściciele muszą sami zapewnić pojemniki na odpady i płacić za ich dzierżawę. Legnicka uchwała daje jednak prawo, aby gmina – z pomocą firmy, która wygra przetarg na odbiór odpadów – przejęła ten obowiązek. Dotyczy to nieruchomości mieszkalnych oraz mieszanych – z pomieszczeniami mieszkalnymi i usługowymi. Z kolei, jeśli właściciele domów jednorodzinnych będą na swoich posesjach prowadzili kompostownik, ich opłaty za wywózkę spadną o 3,50 zł. Zgromadzone bioodpady będą wywożone raz w tygodniu. Dodatkowo, właściciel nieruchomości musi posiadać pojemnik albo przynajmniej worek na szkło.

źródło: Portal Komunalny