Zakończenie budowy odwiertu geotermalnego w Pyrzycach

W Pyrzycach odbyło się uroczyste zakończenie budowy odwiertu GT-1 bis. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa nt. “Znaczenia wykorzystania wód geotermalnych w rozwoju regionalnym i energetyce odnawialnej na przykładzie Pyrzyc”. W uroczystościach udział wziął wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Nowa inwestycja pozwoli funkcjonującej już 25 lat geotermii na bardziej wydają pracę. Otwarty w piątek odwiert będzie pełnił funkcję wydobywczą – pobierana woda posłuży do ogrzewania mieszkań.

System pięciu otworów geotermalnych pozwala na produkcję energii z OZE zapewniając tym samym ciepło ponad połowie Pyrzyc. Dzięki geotermii, w mieście nie ma już ani jednej lokalnej kotłowni co wpływa na poprawę jakości powietrza.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów i pozytywnie wpływa na nasze środowisko” – powiedział wiceminister środowiska Paweł Sałek

Podczas uroczystości nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu pn. “Energia geotermalna skarbem środowiska”, nagrody laureatom wręczył m.in. wiceminister Paweł Sałek.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: