Zakres usług świadczonych przez kancelarie adwokackie

Uprawnienia adwokatów nie ograniczają się tylko i wyłącznie do reprezentowania swoich klientów w sądach i urzędach. Znaczenie częściej jest to pomoc polegająca na udzielaniu porad prawnych z różnych dziedzin prawa, a także wydawaniu opinii prawnych czy przygotowywaniu aktów prawnych tj. opracowanie statusu organizacji typu stowarzyszenie, przygotowanie projektu umowy handlowej i wielu innych. A jaki jest zakres obowiązków, które powinna realizować każda kancelaria? Poznań, Warszawa lub dowolnie inne miasto, w którym zlokalizowana jest taka kancelaria, nie ma wpływu na zakres tych obowiązków.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Niezależnie od miejsca lokalizacji kancelarii, zawsze będą to identyczne obowiązki. Jedyna różnica to skuteczność działania poszczególnych kancelarii (adwokatów) i cena w koszcie ich usług.

Podstawowe usługi realizowane przez kancelarie adwokackie odnoszą się do takich dziedzin prawa jak prawo cywilne, spadkowe, rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo karne i administracyjne, a także do zadań związanych z obsługą prawną przedsiębiorstw.

Prawo cywilne – ten rodzaj prawa odnosi się przede wszystkim do wszelkich kwestii związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z różnego rodzaju umów, odnosi się do spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, a także wszelkich spraw majątkowych tj. przygotowanie umów kupna-sprzedaży. Co ciekawe, sprawy z zakresu prawa cywilnego to także sprawy związane z windykacją należności. Windykacją długów może zająć się zatem nie tylko wyspecjalizowana firma windykacyjna, ale także każda kancelaria. Poznań i inne duże miasta to siedziby wielu kancelarii prawnych, które specjalizują się w takich działaniach.

Prawo karne – to coś, co w największym stopniu kojarzy nam się z zawodem adwokata. Kancelaria adwokacka to pierwsze miejsce, do którego powinniśmy się zgłosić, jeśli postawione zostały nam jakiegoś rodzaju zarzuty ze strony wymiaru sprawiedliwości. Adwokat może reprezentować nie tylko oskarżonego, ale także osoby pokrzywdzone lub członków ich rodzin, jako reprezentant oskarżyciela posiłkowego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – w tym przypadku kancelarie adwokacie skupiają się na kwestiach związanych z rodziną. Reprezentują klientów w sprawach rozwodowych, sprawach związanych z ustaleniem opieki na dziećmi, sprawach alimentacyjnych czy sprawach związanych z podziałem wspólnego majątku.

Prawo pracy – w przypadku prawa pracy, adwokat może reprezentować przed sądem zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Sprawy tego typu dotyczą zwykle kwestii związanych z ustaniem stosunku pracy, spraw związanych z liczbą godzin nadliczbowych i sposobem ich rozliczania czy kwestiami związanymi z odprawami lub odszkodowaniami za wypadek przy pracy. Prawo pracy odnosi się również do spraw o prawo do renty lub emerytury. Tego typu sprawami zajmuje się każda kancelaria. Poznań, podobnie jak wiele innych dużych miast, to siedziby dużych kancelarii adwokackich wyspecjalizowanych właśnie w tej dziadzienie prawa.

Prawo spadkowe – to wszystkie kwestie dotyczące spraw spadkowych, w tym spraw związanych z prawem do dziedziczenia czy podziałem majątku.

Prawo administracyjne – w tym przypadku kancelarie reprezentują klientów przed organami administracyjnymi, przede wszystkim przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Obsługa przedsiębiorstw – to szeroki zakres usług związanych z pomocą w interpretacji przepisów prawa, z przygotowaniem wzorów umów, z rejestracją nowych podmiotów gospodarczych czy dochodzeniem należności w postępowaniu przesądowym oraz przed sądem.

Autor artykułu
Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Ceranek – Kancelaria z Poznania