Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce polepszyć jakość polskiego powietrza
Problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce przybiera na znaczeniu. Nie ma tygodnia w naszym kraju, w którym nie byłoby przekroczonych norm odnośnie do dopuszczalnego stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów w powietrzu. Normy, które są wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia czy Unię Europejską są u nas nagminnie łamane.

By zobrazować skalę problemu warto zaznaczyć, że według WHO pył zawieszony PM 2,5 może przekraczać stężenie większe niż 25 mg/m^3 maksymalnie trzy dni w ciągu roku (dobowej średniej), a w przypadku PM10 – wartość ta może być dwukrotnie wyższa. Rozumując na poważnie: już 4. stycznia bieżącego roku przekroczyliśmy powyższe limity kilkukrotnie, a często nawet kilkunastokrotnie w zależności od lokalizacji. Nic więc dziwnego, że powstaje coraz więcej inicjatyw, które mają na celu polepszyć jakość polskiego powietrza.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmierza zainwestować ponad 10 miliardów złotych na poprawę jakości polskiego powietrza oraz dodatkowe 6 miliardów na różnorakie inwestycje proekologiczne, do których zalicza się popularyzacja Odnawialnych Źródeł Energii czy termomodernizację.
Pieniądze, które zostaną zainwestowane, mają pomóc w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez rozwój ekologicznej energii na terytorium naszego kraju – duży potencjał widziany jest w geotermii oraz biogazowniach. Jednym z priorytetów jest także bezpośrednie przeciwdziałanie smogowi, poprzez dotacje na wymianę starych pieców na bardziej nowoczesne. Tego typu pomoc finansowa znacząco ograniczy wymagany wkład własny, bowiem w zależności od województwa oraz sytuacji finansowej można uzyskać nawet 100% wymaganych środków finansowych. Według różnego rodzaju danych, to właśnie przestarzałe piece węglowe w połączeniu z nieumiejętnym spalaniem są główną przyczyną katastrofalnego stanu powietrza w naszym kraju. Dodatkową przeszkodą jest gospodarka oparta niemal w całości na węglu kamiennym, co również znacząco wpływa na emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Poprzez swoje działania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przyczyni się do poprawy jakości polskiego powietrza. Zmiany na lepsze nie nastąpią z dnia na dzień, ale co istotne, wraz z problemem idzie przeciwdziałanie oraz inwestycje.

 

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Fotowoltaika receptą na smog? Mocne uderzenie od Lidera Rynku

Rocznie z powodu smogu umiera 45 tys. osób. To jest fakt. Jeżeli nie zaczniemy działać, wynik ten będzie jeszcze wyższy, a straty, także finansowe, wzrosną. Najbardziej niebezpieczne dla ludzkiego organizmu są pyły zawieszone PM10 i PM2,5. Cząstki PM10 z łatwością docierają do górnych dróg oddechowych, a następnie do płuc, a pył PM2,5 jest na tyle mały, że może przenikać do krwi.