Zasada działania i możliwości finansowania pomp ciepła

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie w domach jednorodzinnych mikro instalacji wykorzystujących energię odnawialną. Należą do nich kolektory słoneczne, które służą do podgrzewania wody użytkowej, ogniwa fotowoltaiczne oraz przydomowe elektrownie wiatrowe, które z kolei produkują energię elektryczną. Coraz częściej używane również w systemie grzewczym są ekologiczne kotły na biomasę oraz pompy ciepła. Czym jest pompa ciepła oraz jaka jest zasada jej działania?


Pompa ciepła to urządzenie, które jest w stanie odzyskać interesujące nas ciepło z powietrza, wody bądź z ziemi. Pompa ciepła wzięła swą nazwę stąd, że tak jak pompa wodna pompuje ciecz, tak pompa ciepła przesyła ciepło. By dobrać odpowiednią pompę ciepła należy kierować się specyfikacją budynku: jego kubaturą oraz współczynnikami przewodzenia ciepła. Urządzenie to wykorzystuje niskotemperaturową, zakumulowaną w gruncie energię słoneczną oraz geotermalną, jest to tak zwane dolne źródło ciepła.

Niskotemperaturowe ciepło przekazane jest z gruntu przez parownik do instalacji pompy, która jest wypełniona specjalnym płynem, ten płyn z kolei zamienia się w gaz. Następnie sprężarka spręża ogrzany gaz, co znacznie podwyższa jego temperaturę. Kolejno w skraplaczu dochodzi do oddania ciepła wodzie, która wypełnia grzejniki. Natomiast ochłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężny i wraca do parownika, czyli pierwszego przystanku procesu, który rozpoczyna się ponownie. Jest to proces samoistny.

Pompa ciepła działa jak „odwrócona lodówka”. Zamiast chłodzić pobiera energię z otoczenia i oddaje ją do instalacji by ogrzać budynek. Jest to urządzenie wygodne, bezobsługowe. Potrzebuje tylko dostarczania niewielkiej ilości energii elektrycznej potrzebnej do pracy sprężarki. Jest to inwestycja, najlepiej sprawdzająca się w nowym domu, w którym będzie używana non stop przez długie lata.