Zasobnik ciepła i chłodu – rewolucyjny wynalazek z Politechniki Lubelskiej

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali nowatorskie rozwiązanie, które ma umożliwić zwiększenie zasięgu pojazdów elektrycznych. Nowy system nazywa się „Sposób i układ magazynowania ciepła i chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym.”

Urządzenie składa się z 2 głównych części: wysokosprawnego generatora ciepła lub chłodu oraz magazynu energii. Połączone są one ze sobą obwodem hydraulicznym. Materiałem gromadzącym energię może być woda.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Specjalnie dla portalu Świat OZE, zasadę działania nowatorskiego systemu wyjaśnia autor wynalazku mgr inż. Dariusz Zieliński z Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej.

Nasze rozwiązanie wpływa na poprawę komfortu cieplnego pasażerów w pojazdach z napędem elektrycznym poprzez zastosowanie układu magazynowania ciepła albo chłodu. Zamiast utrzymywać ciepło lub chłód poprzez standardową klimatyzację, co w upalnych temperaturach może skrócić zasięg pojazdu nawet o 40%, energia magazynowana jest w formie ciepła utajonego – wyjaśniał mgr inż. Dariusz Zieliński.

Autobusy elektryczne wyposażane są niemal wyłącznie w baterie elektrochemiczne, gdy tymczasem blisko 40% energii wykorzystywane jest na procesy klimatyzacji. Pamiętając, że w procesach tych generujemy chłód lub ciepło, nieuzasadnionym ekonomicznie jest wykorzystywanie do tego celu bardzo drogich zasobników elektrochemicznych. Stąd powstał pomysł i wykonany został model laboratoryjny układu magazynowania energii termicznej – mówił prof. Wojciech Jarzyna, kierownik Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych.

Nasze urządzenie ma następujące zalety: większa pojemność energii w tej samej masie co bateria, wielokrotnie niższa cena oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko – podsumował D. Zieliński.

Aby przeprowadzić badania w terenie zespół inżynierów z Politechniki Lubelskiej zainstalował mniejszą wersję urządzenia w autobusie Ekovolt, użytkowanym przez MPK Lublin.

Wynalazek został doceniony podczas tegorocznej edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”, która odbyła się na przełomie marca i kwietnia br. w Genewie. Lubelski projekt, którego współtwórcą jest doktorant Dariusz Zieliński, otrzymał srebrny medal przyznany przez komisję konkursową Wystawy oraz złoty medal jako nagroda specjalna sponsorowana przez Urząd Patentowy Portugalii. Wynalazki oceniane były pod kątem innowacyjności, stopnia zaawansowania oraz możliwości zastosowania w przemyśle.