Tesla obozem pracy

Do sieci przedostały się informacje, mówiące o tym, że ponad 100 razy wzywano pomoc medyczną do 10 tysięcy pracowników fizycznych firmy Tesla.

Elon Musk tłumaczy nie najlepsze warunki pracy ciężką sytuacją finansową firmy. Co prawda wyniki finansowe Tesli za I kwartał 2017 są gorsze niż zakładano, ale nikt nie przypuszczał, że sytuacja firmy jest aż tak kryzysowa.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jeszcze bardziej negatywny obraz firmy przekazuje The Guardian. Amerykański Angielski dziennik miał okazję przeprowadzić kilka rozmów z pracownikami firmy Tesla, z których jednoznacznie wynika, że są oni traktowani jak maszyny. Z rozmów wynika, że nieprzytomni pracownicy pozostają bez pomocy do czasu przyjazdu karetki, ponieważ reszta pracowników ma nieustannie wykonywać swoją pracę. Obraz wyłaniający się z opowieści stawia Elona Muska w niekorzystnym świetle.

Sam prezes Tesli twierdzi, że firma ciągle dba o wzrost bezpieczeństwa pracowników, odrzucając kapitalistyczne idee. Ciężki los zatrudnionych tłumaczy walką o przetrwanie, ponieważ tylko odpowiednia sprzedaż jest w stanie zapewnić utrzymanie etatów.