Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zdaniem OPEC zapotrzebowanie na ropę naftową będzie spadać

Zdaniem OPEC zapotrzebowanie na ropę naftową będzie spadać

OPEC to Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, która została założona w 1960 roku w Bagdadzie. W jej skład wchodzi 14 państw członkowskich głównie są to kraje Bliskiego Wschodu. W opracowanym niedawno przez OPEC raporcie „World Oil Outlook” przygotowano dwa możliwe scenariusze na nadchodzące lata, prezentujące dwie odmienne wizje dla krajów wydobywających czarne złoto.

Pierwszy z wariantów, bardziej optymistyczny względem państw członkowskich OPEC, zakłada, że zapotrzebowanie na ropę naftową będzie wzrastać nieprzerwanie do 2035 roku, przekraczając 110 mln baryłek ropy naftowej dziennie.

B1
Reklama

Drugi jest znacznie ciekawszy, bowiem zakłada popularyzację samochodów elektrycznych. Według tego scenariusza zapotrzebowanie na ropę naftową zacznie maleć po 2030 roku, przyczyniając się do spadku zapotrzebowania na nią, aż do poziomu 109 mln baryłek dziennie po 2035 roku. W rezultacie takiej sytuacji przychody wydobywców ropy naftowej będą maleć.

Mimo planów europejskich państw, takich jak Norwegia czy Wielka Brytania, związanych z zakazem sprzedaży samochodów spalinowych, OPEC zachowuje spokój. Zdaniem tej organizacji jest wysoce nieprawdopodobne, aby drugi scenariusz ziścił się w tak krótkim czasie.

Reklama

 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.