Jak zdobyć pieniądze z programu LIFE? NFOŚiGW zaprasza na serię szkoleń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje serię bezpłatnych szkoleń dotyczących naboru wniosków do unijnego programu LIFE w roku 2017. Spotkania zostały podzielone na poszczególne obszary priorytetowe wskazane przez Komisję Europejską. Ponadto uczestnicy szkoleń poznają także warunki współfinansowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW.

We wtorek, 23 maja 2017 r. odbędzie się szkolenie LIFE z trzech obszarów priorytetowych: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (1.1); Łagodzenie skutków zmian klimatu (2.1); Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (2.2). Zgłaszać należy się do 16 maja br. na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-life-23-maja-2017/.

Z kolei w czwartek, 25 maja 2017 r. eksperci Narodowego Funduszu przeszkolą potencjalnych beneficjentów programu LIFE z obszaru: Przyroda i Różnorodność biologiczna (1.2). Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do 18 maja br. za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-life-25-maja-2017/.

Natomiast we wtorek, 30 maja 2017 r. podczas trzeciego szkolenia, przedstawione zostaną wytyczne dotyczące wniosków z dwóch obszarów: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (1.3) oraz Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (2.3). Termin zgłoszeń na to spotkanie mija 23 maja br., wcześniej należy się zgłosić korzystając z udostępnionego formularza na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-life-30-maja-2017/.

Każde z trzech szkoleń odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a, sala 102) i obejmie takie zagadnienia, jak: wprowadzenie do programu LIFE i zasady oceny Komisji Europejskiej w naborze 2017; praktyczne wskazówki, czyli jakich błędów unikać w pisaniu wniosków do Komisji Europejskiej; rodzaje i zasady wypełniania formularzy do wniosku; a także warunki współfinansowania projektów ze środków NFOŚiGW (wprowadzenie, wniosek do NFOŚiGW i Generator Wniosków o Dofinansowanie). Będzie też czas na dyskusję. To doskonała okazja dla potencjalnych beneficjentów na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Szkolenia sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE nr: LIFE14 CAP/PL/000011.

Programy poszczególnych szkoleń dostępne są na stronie NFOŚiGW:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1007,szkolenia-z-przygotowania-wnioskow-life-w-naborze-2017-r-.html

*****

O programie LIFE

Na projekty polskich wnioskodawców dotyczące środowiska lub klimatu Komisja Europejska będzie do września 2017 r. W tegorocznym naborze do programu LIFE największe szanse na pieniądze z unijnej kasy mają międzynarodowe innowacyjne przedsięwzięcia oraz projekty przyrodnicze, w których Polska, już tradycyjnie, odnosi sukcesy w Europie. To ostatni rok, w którym nasz kraj ma zarezerwowane 40 mln euro na podprogram środowiskowy. Z NFOŚiGW można liczyć na współfinansowanie i pomoc w przygotowywanych projektach.

NFOŚiGW pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, które z kolei jest instytucją wdrażającą program LIFE w Polsce.

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, a także tych dotyczących ochrony przyrody.

Budżet programu na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro. Rok 2017 jest ostatnim, w którym nasz kraj ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. To oznacza, że polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse na pieniądze w obecnym naborze pod warunkiem przygotowania dobrej jakości wniosków. Pomóc w tym może NFOŚiGW.

W sumie, w formie dotacji, można sfinansować nawet do 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (60% z KE i 35% z NFOŚiGW), którym Bruksela otworzy drogę do realizacji.

Kto, kiedy i o co może wnioskować

Beneficjentem programu LIFE może być każdy zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Jest to więc szansa np. dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy dotyczące m.in. dostosowywania się do zmian klimatu. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.

Oba podprogramy LIFE obejmują po trzy obszary, w których można starać się o wsparcie. Począwszy od 28 kwietnia, obowiązujące terminy dla podprogramu na rzecz środowiska to: do 14 września w zakresie działań dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji, a do 12 września w zakresie ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Z kolei w podprogramie na rzecz klimatu trzeba zdążyć z wnioskami we wszystkich obszarach do 7 września.

Wskazówki dla początkujących

Program LIFE, wdrażany bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej, ma swoją specyfikę i wymagania. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej. To oznacza, że przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Idealnie byłoby gdyby dane rozwiązanie mogło być szeroko stosowane nie tylko w Polsce. Jeśli zaś chodzi o ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować swoim zasięgiem dużą populację danego gatunku lub powierzchnię chronionego siedliska, objętych unijnymi dyrektywami.

Inny wymóg, z którym trzeba się zmierzyć to innowacyjność przedsięwzięcia. Projekty innowacyjne mają na celu przetestowanie nowych rozwiązań mogących przyczynić się do rozwiązania istotnego problemu środowiskowego. Zakres tematyczny projektów dotyczyć może m.in. ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywnego wykorzystywania zasobów, tj. gleb, lasów, zarządzania substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony przed hałasem, a także poprawy jakości powietrza, w tym na obszarach miejskich. Zadaniem wnioskodawcy jest przetestowanie takiego nowego pomysłu i rozpowszechnienie wyników, również w skali Europy.

Dobrym pomysłem jest składanie projektów międzynarodowych, które ze względu na swój zasięg mają większą europejską wartość dodaną. Niestety, z Polski trafia ich niewiele i warto to zmienić, bo takie projekty mają większe szanse na dobrą ocenę.

Wsparcie z NFOŚiGW i baza wiedzy o LIFE

Unijnemu programowi LIFE towarzyszy wsparcie NFOŚiGW polegające na współfinansowaniu projektów przyjętych przez KE do realizacji (poprzez krajowy program pn. „Współfinansowanie programu LIFE”) oraz na wypełnianiu roli Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, którego zadaniem jest m.in. organizacja Dni Informacyjnych LIFE, szkoleń, czy tłumaczenie materiałów, wytycznych i broszur KE, udostępnianych potem na polskiej stronie programu.

NFOŚiGW stara się o to, aby współfinansowanie programu LIFE było bardziej przyjazne. Dotychczas trzeba było pisać dwa odrębne wnioski – do KE i do NFOŚiGW. W obecnym naborze planowane jest, żeby wniosek do KE był załącznikiem do krótkiego wniosku do NFOŚiGW.

Ponadto, eksperci Narodowego Funduszu służą też pomocą w konsultacji przygotowywanych wniosków. Wystarczy napisać w tej sprawie mail na adres: life@nfosigw.gov.pl lub zadzwonić na numer tel. (22) 45-90-167.

Oficjalne otwarcie naboru w Polsce poprzedził Dzień Informacyjny LIFE, który odbył się 25 kwietnia br. w Warszawie. Sesję, skierowaną do potencjalnych beneficjentów, którzy planują wystartować w naborze 2017, można obejrzeć on-line na stronie NFOŚiGW, gdzie na bieżąco publikowane są także wszelkie aktualności dotyczące tegorocznego naboru (www.nfosigw.gov.pl/life).

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

NFOŚiGW: ponad 80 mln zł dla Gdańska na zapobieganie powodziom

Następny artykuł

Wyzwania elektromobilności tematem konferencji w Rzeszowie

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , ,
  • chwilówki bez bik
  • to szybkie krótkoterminowe pożyczki bez bik zwane chwilówkami pieniądze do ręki lub na konto bankowe kredyty w oddziale jak i poprzez formularz