Zielona energia podstawą szkockiej energetyki

Według badań szkockich naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu liczne inwestycje w farmy wiatrowe oraz pozostałe niekonwencjonalne źródła energii na terenie Wielkiej Brytanii zanieczyszczenie powietrza znacząco obniżyły się względem poprzednich lat. Nie jest to niczym dziwnym, biorąc pod uwagę, w jakim tempie rozwija się odnawialna energia na tym terytorium. Brytyjski rząd udostępnił informacje na temat udziału OZE w bilansie energetycznym na rok 2015, które tylko potwierdzają, jak istotna na wyspach jest rola ekologicznych źródeł energii.


Okazuje się, że krajem brytyjskiej wspólnoty, który najlepiej wykorzystuje potencjał zielonej energii jest Szkocja. To właśnie tam niemal 60% zapotrzebowania wypełniane jest dzięki licznym inwestycjom w branżę OZE, a przede wszystkim w farmy wiatrowe, które są w tym kraju wykorzystywane najbardziej efektywnie. W 2012 roku Szkocja mogła pochwalić się rezultatem na poziomie 29,7%, co oznacza podwojenie w ciągu trzech lat. Tempo rozwoju zielonej energii w Szkocji jest bardzo wysokie i przewyższa rezultaty osiągane w pozostałych krajach Wspólnoty. W całym Zjednoczonym Królestwie udział OZE na rok 2015 wyniósł 24,6 procent, co oznacza wzrost o 1% względem poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę deklarację władz Szkocji – dążenie do 100-procentowego wypełniania swoich energetycznych potrzeb za pomocą ekologicznych źródeł energii – jest to możliwe do zrealizowania, ponieważ tempo wzrostu udziału OZE w bilansie energetycznym tego państwa jest wciąż niezmiennie wysokie.

W ostatnim czasie widać, że coraz więcej państw dostrzega potencjał zielonej energii. Jest to duży pozytyw w czasach, kiedy nasza planeta i jej środowisko naturalne są niszczone przez duże korporacje i globalne interesy. Ciekawe kiedy także Polska świadomie, bez zewnętrznego przymusu Unii Europejskiej obierze kurs na ekologiczne źródła energii, raz na zawsze porzucając węgiel. Wydaje się to być nieuniknione – branża OZE ciągle się rozwija i warto być nowatorskim w kolejnym ważnym dla kraju aspekcie – tym razem energetycznym.