Zmiany w dopłatach do samochodów elektrycznych

Zgodnie z nowym projektem dopłat do zakupu samochodów elektrycznych przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania na wybór większej liczby modeli samochodów elektrycznych niż osoby fizyczne. Ustawa zakłada podział finansowania w zależności od segmentu pojazdów.

Ministerstwo Energii poinformowało, że maksymalna wysokość dopłat w przypadku pojazdów elektrycznych kategorii M1 – osobowych posiadających nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy – ma wynosić 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 36 tys. złotych na jeden pojazd. Pojazdy kategorii M1 zasilane gazem ziemnym będą objęte dopłatą wysokości nie większej niż 20 tys. złotych, pojazdy zasilane wodorem – nie większej niż 100 tys. złotych. Maksymalna kwota dotacji dla pojazdów kategorii M1 wynosi 125 tys. złotych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dopłaty na auta elektryczne dla firm

Wartość wsparcia dla pojazdów kategorii N1 oraz M2 – pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdów służących do przewozu osób, które posiadają więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t – wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 tys. złotych. Pojazdy z kategorii N1 oraz M2 napędzane gazem ziemnym mogą liczyć na dotację w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, nie przekraczającej 30 tys. złotych.

To naturalne, że w odniesieniu do droższych, w pełni elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych mają obowiązywać proporcjonalnie wyższe dotacje niż w przypadku elektrycznych pojazdów osobowych – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Dofinansowania dla elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych

Modyfikacja projektu zakłada, że dla pojazdów z kategorii N2 – pojazdów dostawczych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nieprzekraczającej 12 t – finansowanie wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 150 tys. złotych. Pojazdy z kategorii N2 napędzane gazem ziemnym uzyskają 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 35 tys. złotych.

Pojazdy elektryczne kategorii N3 – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t – otrzymają wsparcie na poziomie 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 200 tys. złotych. Pojazdy z tej kategorii napędzane gazem ziemnym kategorii – 30% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczające 100 tys. złotych.

Zasady wsparcia dla publicznego transportu zbiorowego nie uległy zmianie

Ministerstwo pokryje 55% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 1,045 mln złotych na zakup pojazdów dla publicznego transportu zbiorowego. W przypadku trolejbusów to 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem – nie więcej niż 720 tys. złotych na jeden trolejbus. Autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) uzyskają dotacje na poziomie 15% kosztów kwalifikowanych wynoszących maksymalnie 150 tys. złotych na jeden autobus. Autobusy napędzane skroplonym gazem ziemnym (LNG) mogą liczyć na pokrycie 15% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 150 tys. zł na jeden autobus, zaś autobusy napędzane wodorem – 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 2 mln zł na jeden autobus. – Wsparcie zakupu autobusów zero- i niskoemisyjnych z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego w Polsce – ocenił Maciej Mazur.

Kategoria L – dotacja na elektryczne motocykle i motorowery

Nowa wersja rozporządzenia zakłada, że dotacja obejmuje pojazdy kategorii L – motorowery, motocykle, czterokołowce – w wysokości 30 proc. kosztów kwalifikowanych, które nie przekraczają 5 tys. złotych.

Rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych

Wysokość dopłat do rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych nie uległa zmianom. Finansowanie stacji o standardowej mocy wyniesie 25,5 tys. złotych, dużej stacji do 150 tys. złotych. Jeżeli infrastruktura przyczynia się do ładowania środków publicznego transportu zbiorowego, to dotacja wynosi maksymalnie 240 tys. złotych. W każdym przypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

W przypadku infrastruktury ładowania środków publicznego transportu zbiorowego – stacje CNG – otrzymają maksymalnie dofinansowanie w wysokości 750 tys. złotych, stacje LNG – 1,2 mln złotych, a stacje wodorowe – do 3 mln złotych.

Projekt rozporządzenia ustawy zostanie omówiony w trakcie Kongresu Nowej Mobilności, który odbędzie się 9- 10 września bieżącego roku w Lublinie.

https://swiatoze.pl/juz-9-wrzesnia-rozpocznie-sie-kongres-nowej-mobilnosci/