Zmienią się granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sprawa wywołuje sprzeciw różnych środowisk

Ministerstwo Środowiska sporządziło projekt rozporządzenia w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Z terenów Parku miałyby zostać wyłączony obszar na Świętym Krzyżu. Pomysł spotkał się ze sprzeciwem środowisk, związanych między innymi z Komitetem Obrony Demokracji. Internetową petycję w tej sprawie podpisało ponad 2,8 tys. osób.

Zgodnie z założeniami zmiany mają doprowadzić do uporządkowania stanu prawnego terenów. Poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów pochodzi z 1996 r. Nie uwzględnia ono kolejnych zmian w strukturach własności gruntów. W międzyczasie zmianie uległy też przepisy. W ich myśl parki narodowe uzyskały prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotychczas były w ich trwałym zarządzie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Obawy organizacji społecznych wiążą się głównie z tym, że, jak informują lokalne media, zmiana granic parku spowoduje utracenie prawa do użytkowania wieczystego. W rezultacie oblaci z Klasztoru na Świętym Krzyżu będą mogli się starać o ich wykup. „Projekt to w gruncie rzeczy furtka, mająca na celu przekazanie oblatom ze Świętego Krzyża zachodniego skrzydła klasztoru i dawnego szpitalika – zabudowań użytkowanych przez park. Na ich oddanie od lat nie godzili się kolejni dyrektorzy parku. Ale pomoc zakonnikom deklarował PiS. Szukał prawnej możliwości, jak przekazać oblatom budynki. Wyłączenie zabudowań z parku spowoduje, że Park straci tam użytkowanie wieczyste. Zachodnie skrzydło i szpitalik wrócą do skarbu państwa. A zakonnicy będą mogli starać się o ich wykup z bonifikatą.” – podaje kielecka Gazeta Wyborcza.

Jednak według resortu środowiska nie ma obawy, że po wprowadzeniu nowej regulacji nastąpią niekorzystne zmiany środowiskowe. Korekta granic parku ma bowiem spowodować m.in. wyłączenie z jego obszaru nieruchomości, które “bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze”. Mowa o działkach na szycie Świętego Krzyża (Łyśca), który jest drugim co do wysokości wzniesieniem Gór Świętokrzyskich. Znajduje się na nim bazylika i zabudowania klasztorne. Z kolei Świętokrzyski Park Narodowy planuje wybudować w Nowej Słupi Centrum Edukacji Przyrodniczej, które zastąpi obecne muzeum. Zakon odzyskane budynki miałby natomiast przeznaczyć m.in. na bibliotekę, skryptorium, a także urządzić w niech miejsca noclegowe dla pielgrzymów i turystów.

Foto: MSZ