Znane są wyniki aukcji OZE

We wtorek 3. stycznia Urząd Regulacji Energetyki podał informacje o wynikach aukcji OZE, zrealizowanej 30. grudnia 2016.

Fotowoltaika od Columbus Energy

URE informuje, że udało się przeprowadzić trzy z czterech zaplanowanych na ten dzień aukcji. Nie udało się zrealizować aukcji dla biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW (koszyk nr 2), a przyczyną był zapis w regulaminie aukcji mówiący, iż można ją zrealizować jedynie gdy zgłoszone zostaną przynajmniej trzy ważne oferty. W tym koszyku znalazła się jedynie jedna oferta.

Aukcja numer jeden, dedykowana istniejącym biogazowniom rolniczym, wygrana została przez 6 ofert od firm z Polskiej Grupy Biogazowej. Ceny prądu w tym koszyku wahały się od 502,23 zł/MWh do 504,57 zł/MWh.

W koszyku numer trzy znalazły się tzw. inne instalacje (fotowoltaiczne, wiatrowe i część elektrowni wodnych) o mocy poniżej 1 MW. Swoje oferty złożyły 84 firmy z czego wygrało 62 oferując cenę energii elektrycznej od 253,5 zł/MWh do 408,8 zł/MWh. Wśród firm, które wygrały te aukcje 13 podmiotów należy do Energy Invest Group , natomiast aż 17 do Solar Polska New Energy.

Ostatni, czwarty koszyk dedykowany był „dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh”  tym niektórych elektrowni wodnych. Ceny w tym koszyku wahały się od 30 zł/MWh (!) do 468 zł/MWh.

URE w wydanym komunikacie niestety nie odnosił się do zgłaszanych wcześniej problemów z funkcjonowaniem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Jak twierdzi część firm problemy techniczne z tym systemem uniemożliwiły im złożenie ważnych ofert.