Zwiększono finansowanie COP24 w Katowicach

Rząd zajął się specustawą dotyczącą organizacji dwudziestego czwartego szczytu COP w Katowicach. Zaplanowany jest on na 3–14 grudnia tego roku. Obowiązująca aktualnie ustawa zakłada dofinansowanie organizacji COP24 na poziomie 127 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowelizacja zakłada m.in. zwiększenie tej kwoty.

Specustawa dotyczy też kwestii bezpieczeństwa, organizacji transportu i innych prac przygotowawczych związanych z organizacją szczytu. W obecnej formie uchwalona została na początku tego roku. Oprócz 127 milionów NFOŚiGW  przeznaczy 30 milionów złotych na realizację Konwencji Klimatycznej ONZ, tak jak deklarowała dwa lata temu premier Beata Szydło. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nowelizacja specustawy wpisana została na posiedzenie 11 lipca. Nie wiadomo dokładnie o ile rząd zamierza zwiększyć środki przeznaczone na organizację COP24, bo projekt noweli nie został upubliczniony. Wiadomo jednak o wielu innych zmianach. 

Nowy projekt ma umożliwić na przykład wypłacanie zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego policjantom, strażakom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom SOP, którzy w dniach 30–15 grudnia będą zaangażowani w zabezpieczanie szczytu. 

Jak poinformowano, projekt przewiduje „zwiększenie puli środków na dofinansowanie organizacji konferencji COP24 oraz wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron”. Uzasadniane jest to zwiększeniem kosztów organizacji Konwencji w zakresie spraw organizacyjnych oraz koniecznością dyslokacji uczestników COP24 na terenie województw małopolskiego i śląskiego. 

W uzasadnieniu przeczytać możemy: „Dodatkowo nastąpił wzrost cen usług oferowanych na potrzeby organizacji Konferencji CO24, które znacznie przekroczyły oczekiwane wartości szacowane w oparciu m.in. o doświadczenia poprzednich konferencji organizowanych w Polsce. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) i miasto Katowice sygnalizowały potrzebę podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych: MSWiA – w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas konferencji COP24 oraz wydarzeń towarzyszących, a miasto Katowice – w celu zapewnienia transportu uczestników konferencji COP24”. 

Dodatkowo, jak wskazuje uzasadnienie: „Obowiązująca ustawa nie przewiduje zaangażowania administracji samorządowej województwa śląskiego, co ze względu na skalę faktycznych potrzeb w tym zakresie może stwarzać problemy natury organizacyjnej”. Chęć zaangażowania samorządu wynika z faktu, że organizatorzy przewidują skorzystanie z usług transportowych Kolei Śląskich, a nad nimi zarząd sprawują właśnie władze wojewódzkie. 

Nowelizacja ma także zapewnić śląskiemu wojewodzie więcej czasu na stworzenie planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania konferencji w Katowicach. Stara specustawa przewidywała, że dokument ten będzie musiał być gotowy do pierwszego września. Nowelizacja ta przesunęła ten termin na początek listopada tego roku. 

Przewiduje się, że w 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu weźmie udział do 40 tysięcy uczestników z niemalże 200 krajów na całym świecie. Na COP24 przewiduje się między innymi przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienia Paryskie. 

Konferencja taka odbywała się w Polsce już dwukrotnie – w 2008 roku w Poznaniu, a w 2013 roku w Warszawie. Dodatkowo przedstawiciele naszego kraju trzykrotnie przewodniczyli Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu. W latach 1999–2000 był to Jan Szyszko, w latach 2008–2009 Maciej Nowicki a w latach 2013–2014 Marcin Korolec. Przewodniczącym tegorocznego szczytu w Katowicach będzie obecny wiceminister środowiska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Michał Kurtyka. 

Źródło: wnp.pl