Zwołano sztaby kryzysowe w państwowych spółkach energetycznych

Z powodu epidemii koronawirusa spółki energetyczne i paliwowe w Polsce utworzyły sztaby kryzysowe. Minister Klimatu Michał Kurtyka uspokaja i zapewnia ciągłość funkcjonowania spółek i dostarczania energii elektrycznej.

Sztaby kryzysowe zwołano na życzenie ministra Kurtyki, który niedawno, dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów, przejął od resortu Aktywów Państwowych odpowiedzialność za politykę energetyczną kraju. Rozmowy prowadzone między Kurtyką, a sztabami mają dotyczyć głównie zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu na wypadek gorszej sytuacji kryzysowej. W chwili obecnej ustalono kluczowe procesy dla koncernów energetycznych w obecnej sytuacji epidemicznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Innym przedmiotem, którym zajmuje się Ministerstwo Klimatu, jest gospodarka odpadami, w tym tymi medycznymi o właściwościach zakaźnych, związanymi ze zwalczaniem koronawirusa. Resort teraz nadzoruje Agencję Rezerw Materiałowych. Na wniosek ministra Kurtyki ma ona udostępniać i tworzyć strategiczne rezerwy medyczne.

Minister Klimatu w tej kwestii wypowiada się również spokojnie. – Robimy wszystko, aby Polacy mogli czuć się bezpieczni – zapewnia Kurtyka.