Reorganizacja ministerstw – nowe kompetencje dla resortów klimatu i środowiska

Ostatnie wybory wprowadziły nowe ministerstwa – Aktywów Państwowych oraz Klimatu. Na początku marca powołano nowego ministra środowiska – resortu, którego formalnie nie było w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Teraz pojawiły się nowe rozporządzenia modyfikujące powstałe resorty.

W Dzienniku Ustaw przedstawiono rozporządzenia Rady Ministrów, na mocy których Ministerstwo Środowiska staje się samodzielnym organem. Obecnie urząd szefa tego resortu pełni Michał Woś. Będzie mu podlegał między innymi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dodatkowo ma też odpowiadać za budżet przeznaczony na “Środowisko”. 

Resort Klimatu, pod przewodnictwem Michała Kurtyki będzie zajmował się nie tylko polityką klimatyczną, ale również energetyczną. Nadzór będzie pełnił nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki. 

Oznacza to, że energia całkowicie przechodzi z Ministerstwa Aktywów państwowych, którą odziedziczył po dawnym Ministerstwie Energii. Resort, któremu przewodniczy Jacek Sasin będzie odpowiadał wyłącznie za aktywa państwowe – gospodarkę kopalinami.

Czy to początek realnej polityki, która zmniejszy udział węgla w naszym miksie energetycznym?

Źródło: portalkomunalny.pl