Tarcza Antykryzysowa. Elektrownie OZE otrzymają przedłużenie terminów

W trybie ekspresowym parlament przyjął nowelizację zbioru ustaw, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową. Stowarzyszenia i organizacje z sektora OZE wysyłały publiczne apele z prośbą o umożliwienie przesunięcia terminów uruchomienia sprzedaży energii z elektrowni. Będzie możliwe otrzymanie nowych terminów.

Prośby zostały wysłuchane. W nowelizacji ustawy znajdziemy zapis o zmianie brzmienia niektórych zapisów ustawy o OZE. Zgodnie z “Tarczą”, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy, ma prawo do jednorazowego przedłużenia terminu zobowiązania do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej o dodatkowy okres, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ustawa dotyczy także tych wytwórców, których objęto systemem mechanizmów FiT/FiP – czyli taryf gwarantowanych dla małych biogazowni i hydroelektrowni o mocy < 500 kW oraz prawa do uzyskania pokrycia ujemnego salda dla średnich elektrowni o mocy min. 500 kW, ale nie większej niż 1 MW.

Uzasadnienie dla niedotrzymania podstawowego terminu określono w nowym brzmieniu  art. 83 ust. 3ba z Ustawy o OZE. Dodano do niego między innymi:– jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.” 

Wnioskodawca musi złożyć dodatkowe informacje, takie jak:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 
  • określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania;
  • nazwa oraz ID instalacji, której dotyczy wniosek; 
  • oświadczenie dostawcy lub wnioskodawcy o opóźnieniu terminu z uzasadnieniem;
  • nowy harmonogram rzeczowo-finansowy;
  • zaktualizowaną gwarancję bankową.

URE może odrzucić wniosek, jeśli jest on niekompletny, nie wystąpiła żadna przewidziana w ustawie okoliczność lub złożono go po terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania.

Z tego zapisu skorzystać mogą w szczególności ci, którzy wygrali aukcje OZE w 2018 i 2019 roku i których obowiązuje termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, a którego nie są w stanie spełnić ze względu na trudności wywołane przez pandemię koronawirusa.

– Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga od nas podjęcia nadzwyczajnych działań. Dlatego właśnie przygotowaliśmy i wprowadzamy zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dostarczenia energii w ramach systemu aukcyjnego, aby zapewnić odnawialnym źródłom energii ochronę i pozwolić na dalszy szybki rozwój – cytuje portal gramwzielone.pl rządowego pełnomocnika ds. OZE Ireneusza Zyskę.

Źródło: gramwzielone.pl