Polskie farmy fotowoltaiczne w Enefit Green wyróżniają się wydajnością. Estońska spółka zarządza w Polsce 9 elektrowniami, planowana jest budowa kolejnych 11

64 GWh energii wyprodukowała w samym tylko lipcu Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia. Wynik zbudowały przede wszystkim farmy wiatrowe w Estonii i na Litwie, ale znaczący udział osiągnęły też nowo nabyte polskie elektrownie słoneczne. 

Polski Solar Holding nie spłaca zobowiązań

Polski Solar Holding miał w planach zrealizować budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Po wprowadzeniu do ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2016 roku zapisu dotyczącego klastrów energii, które stworzyły możliwość do współpracy samorządów z firmami z branży OZE, spółka planowała zrealizować inwestycje razem z gminami z Dolnego Śląska.

Armenia ogłasza przetarg na pięć dużych farm fotowoltaicznych

Przetarg obejmuje pięć projektów i dokończenie budowy parku słonecznego Masrik 1, które są częścią sześcioletniego planu 110 MW dla dużych instalacji słonecznych. Całkowity budżet programu wynosi około 58 milionów dolarów. Projekty są ogłoszone w ramach jednokierunkowych procedur przetargowych, które nadzoruje Europejski Bank Rozwoju i Odbudowy (EBDR).