Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Projekty fotowoltaiczne w Polsce. Ponad 6 GW nowych projektów z wydanym pozwoleniem na budowę

Projekty fotowoltaiczne w Polsce. Ponad 6 GW nowych projektów z wydanym pozwoleniem na budowę

Z danych Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że na koniec 1. kwartału 2023 roku w Polsce mieliśmy 3404 farmy PV o łącznej mocy 3356 MW. Stanowią one 26% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. IEO prognozuje, że na koniec 2025 roku polska fotowoltaika będzie dysponowała mocą 26,8 GW, a w latach 2023-2025 przybędzie 14,4 GW łącznie.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Rozwój sektora fotowoltaicznego

Według danych Agencji Rynku energii na koniec lipca 2023 roku łączna zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce wyniosła 10,586 GW. Na ten wynik wpływają głównie mikroinstalacje prosumenckie. Instalacje fotowoltaiczne znajdziemy już w ok. 1,3 mln gospodarstw domowych! stanowią one ok. 76% wszystkich instalacji PV.

Nie oznacza to jednak, że rynek farm fotowoltaicznych stoi w miejscu. Obecnie właścicielami największych farm są m..in.: Stigma, ZE PAK, Alternus Energy Group, Better Energy, Energa OZE czy Tauron. Jak wygląda rynek nowych inwestycji PV. Zbadał to Instytut Energetyki Odnawialnej.

Inwestorzy z zasobem nowych projektów

Najnowsza baza danych IEO „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”, obejmuje zestawienie wszystkich projektów PV w Polsce. Dowiadujemy się z niej, że na koniec 1. kwartału br. łączna moc nowych projektów z już wydanym pozwoleniem budowlanym wynosiła 6,2 GW, a moc projektów z wydanymi warunkami przyłączenia (nie starszymi niż 2 lata) sięgała 6,7 GW. W bazie danych jest 6811 nowych projektów.

Coraz większa liczba odmów wydawania warunków przyłączenia do sieci jak na razie nie przełożyła się na zmniejszenie liczby projektów gotowych do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Z danych IEO wynika, że inwestorzy PV dysponują zasobem nowych projektów, a wykonawcy farm (firmy EPC zajmujące się zarówno projektowaniem instalacji, jaki i dostawą urządzeń i finalnie ich montażem) mogą liczyć na zlecenia. Część z tych projektów jest przygotowana na tegoroczną grudniową aukcję OZE z wolumenem pozwalającym na budowę do 1,5 GW nowych mocy (750 MW w segmencie mocy źródeł powyżej 1 MW i 750 MW w segmencie poniżej 1 MW).

Warunki przyłączenia do sieci

Dane IEO o uzyskanych warunkach przyłączenia do sieci pokazują, że w 2022 roku był pod każdym względem (wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów o przyłączenie i wydanych pozwoleń) najlepszy. Projektów z wydanymi ważnymi warunkami przyłączenia było 3402 MW. W pierwszym kwartale 2023 przybyło 974 MW nowych mocy.

unnamed

W bazie danych projektów od 2022 roku szybciej przybywa umów przyłączeniowych niż warunków przyłączenia. Tylko w ciągu pierwszego kwartału br. zawarto 552 umowy o przyłączenie do sieci o mocy ponad 1 GW. Istotne jest również to że w całym 2022 roku, w porównaniu ze stanem na koniec 2021 roku, nie spadła moc projektów, które uzyskały pozwolenia budowlane.

Więcej projektów wielkoskalowych 

Wraz z rozwojem rynku fotowoltaiki zmienia się również skala rozwijanych projektów. Przybywa projektów wielkoskalowych farm PV. W bazie danych jest 5,6 GW projektów o mocach powyżej 1 MW i tylko 1,4 GW małych projektów o mocach poniżej 1 MW.

Wśród 3 255 projektów największe portfolia nowych projektów mają: PRO VENTO ENERGIA, AP OZE, R. Power, EOS INVESTMENT, ALSEVA INNOWACJE, Sun Investment Group SIG, PCWO ENERGY, Polska Energia Odnawialna, RWE RENEWABLES POLAND i PGE Polska Grupa Energetyczna.

Baza projektów fotowoltaicznych

Szczegółowe dane i analizy są dostępne w bazie danych „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”. Baza przedstawia najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej. Zawarte w niej projekty fotowoltaiczne są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, z których część jest już gotowa do realizacji w systemie aukcyjnym (posiada pozwolenia na budowę).

Co znajduje się w bazie?

  • Lista 6 811 projektów PV w trakcie realizacji
  • 3 255 projektów PV z rozpoznanym inwestorem/właścicielem
  • 3 398 projektów PV z wydanym pozwoleniem budowlanym
  • Zestawienia oraz analizy statystyczne projektów, możliwość tworzenia zestawień i wykresów w różnych zakresach wielkości i obszarach lokalizacji
  • Szacunek kosztów energii LCOE projektów z uwagi na ich wielkość i lokalizację (nasłonecznienie)
  • Interaktywna mapę projektów

źródło: IEO

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.