Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Cel OZE do 2030 roku uzgodniony. Udział energii odnawialnej ma wzrosnąć do 42,5%

Cel OZE do 2030 roku uzgodniony. Udział energii odnawialnej ma wzrosnąć do 42,5%

Po negocjacjach kluczowe organy UE doszły do porozumienia ws. zwiększenia celu OZE do 2030 roku. Minimalny udział energii odnawialnej w miksie energetycznym ma wzrosnąć z 32% do 42,5%, jednak ambicje są większe. Jak wpłynie to na transformację Polski?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Cel OZE do 2030 idzie w górę 

30. marca Komisja Europejska poinformowała o osiągnięciu wstępnego porozumienia wraz z Parlamentem Europejskim i Radą EU ws. aktualizacji dyrektywy o energii odnawialnej (RED). Nowy cel OZE do 2030 roku ma wzrosnąć z 32% do 42,5%

Jednak ambicje nie kończą się na tym progu. Zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego, który oponował za zwiększeniem minimalnego udziału odnawialnej energii do 45%, porozumienie zakłada dodatkowe 2,5% orientacyjne uzupełnienie. Dyrektywa ws. energii odnawialnej to element polityki klimatycznej UE, który zakłada obniżenie emisji o 55% przed końcem dekady (Fit for 55). 

Redukcja emisji to nie jedyny powód zwiększenia celu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym. Porozumienie ma również doprowadzić do zrealizowania założeń REPowerEU, które stawiają nacisk na wykorzystanie OZE do szybkiego osiągnięcia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. 

Co zwiększenie celu OZE oznacza w praktyce?

Do realizacji unijnego celu dołączy każdy kraj członkowski. Masowe zwiększenie i przyspieszenie udziału OZE ma dotyczyć kluczowych sektorów pod względem emisji CO2. Są to: energetyka, przemysł, budownictwo i transport. O strategii rozwoju zielonej energii mają decydować państwa, jednak muszą one doprowadzić do celów założonych przez UE. 

  • W przypadku energetyki, a konkretniej ogrzewania i chłodzenia UE wymaga minimalnego udziału odnawialnej energii w budynkach na poziomie 49%. 
  • Jeśli chodzi o emisje przemysłu, dyrektywa mówi, że 42% wodoru zużywanego w tym sektorze musi być produkowane dzięki OZE. 
  • W przypadku transportu przyjęto dwie propozycje. Pierwsza zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 14,5%, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Druga wymaga udziału energii odnawialnej na poziomie 29% w końcowej konsumpcji energii przez transport. Co więcej, UE zakłada wzrost udziału biopaliw i paliw odnawialnych do 5,5%. 

Oprócz nałożonych celów na kraje członkowskie, wspólnie uzgodniono też działania w zakresie przyspieszenia i ułatwienia procedur wydawania pozwoleń na projekty odnawialnej energii. 

Nowy cel OZE vs. Polska 

Instytut Reform wskazuje, że dorównanie ambicjom wyznaczonym przez UE wymaga od dokładnej rewizji krajowej polityki klimatycznej. Aby nie zostać w tyle, planowany udział OZE do końca dekady musi się zwiększyć do 50% w przypadku energetyki i 35% dla całej gospodarki. 

Kluczowe jest to, że mamy ostatecznie określony punkt odniesienia dla przygotowania własnych dokumentów strategicznych, w szczególności Polityki Energetycznej Polski 2040 i Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Pamiętajmy, że KPEiK będzie oceniany przez Komisję w oparciu o nowe cele dla OZE. Aby uniknąć dalszego wzrostu dystansu do reszty Europy, powinniśmy ustalić znacznie ambitniejsze cele niż poprzedniomówi Aleksander Śniegocki z Instytutu Reform. 

Rozwój OZE to nie tylko sposób na tanią, bezpieczną energią, ale też ogromna szansa dla rozwoju, który przyniesie korzyści społeczeństwu i gospodarce. W jaki sposób? Tworząc nowe miejsca pracy! 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) wyliczyło, że nowe farmy wiatrowe na lądzie mogą przyczynić się do utworzenia do 2030 r. ponad 90 tysięcy nowych miejsc pracy, zagwarantować od 490 do 935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów oraz od 70 do 133 mld zł przyrostu PKB. Z kolei inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku to nawet 100 tysięcy nowych miejsc pracy – przekonuje Instytut Reform. 

Co będzie dalej?

Chociaż osiągnięto wstępne porozumienie, klapka jeszcze nie zapadła. Teraz wyniki negocjacji muszą być przedstawione przed Komitetem Stałych Przedstawicieli w Radzie UE. Następnie o zatwierdzeniu porozumienia przesądzi Parlament Europejski, a później Rada UE. Dopiero na końcu tej drogi dyrektywa ws. energii odnawialnej zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, co oznacza jej wejście w życie. 

Źródła: ec.europa.eu, 300gospodarka.pl

Fot. główna: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.