Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Budowa farmy fotowoltaicznej – ile kosztuje i trwa, jakie może przynieść zyski? Najczęstsze trudności

Budowa farmy fotowoltaicznej - ile kosztuje i trwa, jakie może przynieść zyski? Najczęstsze trudności

Budowa farmy fotowoltaicznej – ile kosztuje i trwa, jakie może przynieść zyski? Najczęstsze trudności

Ile kosztuje i trwa budowy farmy fotowoltaicznej? Jakie są najczęstsze problemy związane z inwestycją we własną elektrownię słoneczną? Udzielamy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z farmami fotowoltaicznymi.

BANER MOBILEB1
Reklama

Budowa farmy fotowoltaicznej

 • Chcesz wiedzieć jak zbudować własną farmę fotowoltaiczną? Najpierw należy otrzymać potrzebne zgody i pozwolenia. Cały proces opisaliśmy w tym artykule:

Po załatwieniu wszystkich formalności, należy wybrać podwykonawcę odpowiedzialnego za budowę farmy. Podwykonawcy odpowiedzialni są między innymi za:

 • przygotowanie drogi dojazdowej,
 • montaż konstrukcji, 
 • montaż ogrodzenia, 
 • montaż paneli, 
 • montaż inwerterów, 
 • prace kablowe przewodów AC i DC, 
 • budowę przyłącza SN,
 • uruchomienie monitoringu wizyjnego wraz z systemem centrali alarmowej, 
 • wykonanie pomiarów elektrycznych. 

Każdy etap budowy zakończony jest odbiorami, które przeprowadzane są przez Inspektorów Nadzoru. Pracownicy terenowi kontrolują jakość wykonanych projektów pod kątem zgodności z dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami technicznymi firmy. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

W trakcie prac przeprowadzane są inspekcje na placu budowy w celu wczesnego wychwycenia potencjalnych usterek. Sama budowa farmy fotowoltaicznej zajmuje około miesiąca. Odbiory powykonawcze po wybudowaniu farmy także trwają około miesiąca.

Budowa farmy fotowoltaicznej – ile trwa cały proces?

Otrzymanie wszystkich potrzebnych zezwoleń może zająć więcej czasu niż urzędowy czas wydawania decyzji. W praktyce oznacza, to że farma fotowoltaiczna powstaje średnio w 2-3 lata od momentu podpisania umowy dzierżawy. Dlaczego proces postawienia farmy trwa aż tak długo?

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Budowa farmy fotowoltaicznejjakie są najczęstsze trudności?

Eksperci wskazują, że dużą barierą dla prywatnych firm, które zakładają farmy fotowoltaiczne, jest m.in. kwestia kontaktu z operatorami sieci dystrybucyjnych. Często niechętne są one w wydawaniu korzystnych warunków przyłączenia dla farm PV. OSD są w praktyce dużymi firmami energetycznymi, które same rozwijają swój portfel mocy fotowoltaicznych – inne projekty są zatem dla nich konkurencją. 

Budowa farmy fotowoltaicznej – jakie są koszty?

Całościowy koszt wybudowania farmy, w zależności od zastosowanych komponentów (paneli i inwerterów), może wynosić około  4,4-4,8 mln za 1 MW. Kwota ta obejmuje ponadto:

 • koszty instalacji konstrukcji,
 • monitoring,
 • ogrodzenie,
 • wykonanie przyłącza,
 • dbanie o utrzymanie czystości i koszenie trawy na obszarze zajętym przez farmę PV.

Chociaż polityka Unii Europejskiej sprzyjać będzie kolejnym projektom Odnawialnych Źródeł Energii, aktualne problemy w łańcuchach dostaw doprowadziły do zwiększenia ceny niektórych komponentów, takich jak panele i inwertery.

Zakończenie budowy farmy fotowoltaicznej

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, niezbędne jest dokończenie wszelkich formalności prawnych i umownych. Należy zgłosić fakt zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i odpowiedniego dla regionu Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

W celu przygotowania dokumentacji do tego procesu niezbędna jest współpraca z podwykonawcami, dostawcami materiałów i projektantem. Potrzebne jest zestawienie wszelkich komponentów i ich parametrów, dokonanie pomiarów oraz opisanie wszelkich zmian, które miały miejsce.

Co po wybudowaniu farmy fotowoltaicznej?

Kiedy budowa farmy się zakończy należy zgłosić gotowość do przyłączenia farmy do sieci do Operatora Sieci Dystrybucyjnej, a następnie zawrzeć umowę przyłączenia. Wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej następuje po zakończeniu budowy, a po jej wykonaniu należy się zwrócić do Urzędu Regulacji Energetyki, aby otrzymać koncesję.

Budowa farmy fotowoltaicznej – ile można zarobić?

Przyjmując, że farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp produkuje rocznie ok. 1 000 MWh, a średnia cena sprzedaży prądu z akcji OZE to 330 zł/MWh, to roczny roczny przychód netto wynosi około 330 tys. zł.

Koszty eksploatacyjne mogą wynieść w granicach 50 tys. zł rocznie, zatem roczny zysk netto to około 280 tys. zł. Oznacza to, że okres zwrotu farmy to ok. 9-10 lat. Po tym czasie, przy okresie żywotności farmy, który wynosi około 25 lat, farma pracuje na siebie i przynosi zyski “na czysto” jeszcze przez przynajmniej 15 lat. 

Trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno koszty budowy jak i zarobki ze sprzedaży MWh obecnie rosną. dlatego podane wartości są jedynie szacunkowe i podlegają dynamicznym zmianom. 

Budowa farmy fotowoltaicznej co po upływie okresu dzierżawy?

Umowa może zostać przedłużona, w innym przypadku farma fotowoltaiczna zostaje rozebrana, a teren przywrócony do stanu początkowego. W zależności od podpisanej umowy, właściciel instalacji zwykle ponosi również wszelkie koszty związane z demontażem farmy oraz koszty utylizacji całej instalacji.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.