100 mln złotych na usuwanie foliowych opakowań

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na terenie całej Polski wdrożyć program zbierania i unieszkodliwiania foliowych opakowań. Ministerstwo Środowiska podaje, że na ten cel zostanie przeznaczone aż 100 mln zł.

Pilotażowy program „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzony przez NFOŚiGW w 7 gminach na terenie powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego, wypadł na tyle pomyślnie, że zostanie wdrożony na terenie całej Polski.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według podsumowań ministerstwa środowiska, wnioski o dofinansowanie złożone przez tamtejsze samorządy opiewały na kwotę 406 tys. zł, a w związku z większą ilością odpadów została ona  zwiększona do ponad 570 tys. zł. Cała akcja pozwoliła zagospodarować ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów czy popakowani po nawozach.

W związku z rozszerzeniem programu do skali ogólnopolskiej, szef resortu środowiska, Henryk Kowalczyk zapowiada: Przeznaczymy na to 100 mln zł ze środków NFOŚiGW. Planujemy, że masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniesie co najmniej 200 tys. ton. Według zapowiedzi ministra, również budżet priorytetowego programu NFOŚiGW mającego poprawić gospodarkę wodno-ściekową,  ma zostać zwiększony z 200 do 590 mln zł.