19 miast z nieemisyjnymi domami do 2050 roku

C40 Cities to globalna inicjatywa miast, które wspólnie podejmują walkę o lepsze powietrze. 23 sierpnia jej członkowie podpisali porozumienie, na mocy którego aż 19 miast zobowiązało się do wznoszenia budynków architektonicznych niedostarczających do atmosfery CO2. Pierwsze nieemisyjne budynki mają pojawić się już w 2030 roku. Okres przejściowy potrwa do roku 2050, wtedy nastąpi bezwzględny zakaz ich budowania.

Obecnie domy, biurowce i inne tego typu obiekty budowlane w aglomeracjach miejskich wydzielają ponad połowę gazów cieplarnianych, która trafia do atmosfery. Około 39% całkowitego zużycia energii w USA pochodzi z sektora mieszkaniowego. W wielkich aglomeracjach, takich jak: Londyn, Los Angeles i Paryż, budynki generują ponad 70% ogólnej emisji CO2. Na mocy porozumienia C40 Cities będą powstawały budynki mające pozytywny wpływ dla środowiska, ale również korzystne z punktu widzenia ekonomii.

Realizacja porozumienia ma doprowadzić do obniżenia temperatury całej Ziemi. Miasta zobowiązały się także do składania corocznych raportów na temat ich wywiązywania się z podpisanego porozumienia. “Zobowiązując się do zmniejszenia śladu węglowego naszych budynków, miasta idą o krok bliżej celów związanych z energią odnawialną, innowacjami” – powiedział burmistrz Los Angeles Eric Garcetti.

Sygnatariuszami podpisanego w czwartek porozumienia są przedstawiciele 19 miast zamieszkanych przez ok. 130 milionów ludzi. Są to: Paryż, Kopenhaga, Johannesburg, Londyn, Los Angeles, Montreal, Nowy Jork, Newburyport, Portland, San Francisco, San Jose, Santa Monica, Sztokholm, Sydney, Tokio, Toronto, Tshwane, Vancouver i Waszyngton.

źródło: ecowatch