W jakim kierunku zmierza Polenergia?

Dominika Kulczyk po przejęciu pakietu kontrolnego ma obecnie 50,2% akcji spółki, o czym informowaliśmy tutaj. Wiemy już, że miliarderka dalej chce inwestować w odnawialne źródła energii. Jakie wyniki spółka odnotowała po pierwszym półroczu 2018 roku? Czy będzie dalej inwestować w OZE?

W sierpniu Grupa Polenergia podsumowała pierwsze półrocze roku 2018. W porównaniu z rokiem poprzednim, w tym samym czasie, widać 17% wzrost przychodu. Szczególnie wysokie wyniki odnotowane zostały w kwartale drugim pierwszego półrocza bieżącego roku. Wzrost ten wynosi aż 31% – wynik ten to częściowo zasługa podjętych decyzji w segmencie energetyki wiatrowej.

Potwierdzeniem są słowa Jacka Głowackiego, Prezesa zarządu Polenergii – „Niewątpliwym sukcesem Polenergii odnotowanym w pierwszym półroczu jest finalizacja umowy z Equinor (dawniej Statoil), która umożliwia wspólną realizację strategicznych dla spółki projektów farm wiatrowych na Bałtyku. Ponadto zakończono prace związane z reprofilowaniem ponad ¾ długu naszych farm wiatrowych. To pozwala z mniejszymi obawami obserwować, co dzieje się obecnie na rynku. Widocznym symptomem poprawy otoczenia regulacyjnego związanym z usunięciem niejasności w sprawie podstawy wyliczania podatku od nieruchomości oraz aukcji dla nowych farm wiatrowych o mocy ponad 1000 MW, towarzyszy zaskakująco duża zmienność rynkowych cen energii elektrycznej zarówno na rynku spot jak i terminowym.”