2 mln zł w programie „Mój Prąd’

24 września NFOŚiGW ogłosił, że liczba wypłaconych dotacji w programie „Mój Prąd” przekroczyła już 2 mln złotych. W działającym od niespełna miesiąca programie dziennie wydawane jest 90 tysięcy złotych.

Zainteresowanie programem „Mój Prąd” stale rośnie. 18 września wysokość przyznanych dotacji przekroczyła milion złotych. Zaledwie sześć dni zajęło rozdysponowanie kolejnego miliona. Dokładna liczba wypłaconych środków wyniosła 2 254 226 zł na 453 wnioski. Średnio na wniosek przyznano więc 4 976,22 zł.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opublikował specjalnie przygotowaną na tę okazję grafikę. Z zawartych w niej wykresów dowiadujemy się m.in. że wartość dofinansowania dla wniosków zakwalifikowanych do wsparcia osiągnęła już 3 mln zł, a zredukowana emisja CO2 wynosi 2,1 tys. ton/rok. Dotychczas wygenerowana zielona energia pozyskana z dofinansowanych instalacji wyniosła 2,4 GWh/rok, co pozwoliłoby zasilić 8300 czajników elektrycznych, pracujących 8 razy w ciągu doby.