Dotacje na wymianę pieców i ogrzewanie słoneczne w Białymstoku

Dofinansowania na OZE

Już od lutego br. rusza konkurs na dofinansowania: wymiana starych kotłów grzewczych na instalacje ekologiczne w Białymstoku. Środki na zakup nowych, ekologicznych źródeł ciepła lub kolektorów słonecznych pochodzić mają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20.

Łączny koszt programu niskiej emisji wynosi około 8 milionów zł. Środki te pochodzą z puli tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO. Białostocczanie liczyć mogą na bardzo wysokie dopłaty – właściciele domów jednorodzinnych, którzy wymieniać będą stare kotły, ponosić będą jedynie 15% kosztów inwestycji, czyli około 2..3 tysięcy złotych.

Jak podkreśla prezydent tego miasta projekt wpisuje się w: to, co się dzieje za naszymi oknami, właściwie wisi w naszym powietrzu. Chodzi tutaj głównie o przekraczanie norm zawieszonych pyłów.

Program ma charakter pilotażowy – miasto chce sprawdzić w jego ramach zainteresowanie tego rodzajem dofinansowania. Konkurs zakłada dofinansowanie wymiany 225 kotłów oraz instalację 225 kolektorów solarnych.

Do końca lutego znani będą wnioskodawcy, którzy uzyskają dofinansowania. Pierwszeństwo mają tutaj rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne czy pobierające świadczenia rodzinne. Na szansę dostania dofinansowania wpływać ma też stan zużycia obecnych urządzeń grzewczych. Jak tłumaczy Anna Janczyło-Morzy, będąca dyrektorem departamentu ochrony środowiska: Stawiamy na efekt ekologiczny, to znaczy im wyższa redukcja przy danej instalacji dwutlenku węgla i pyłu zawieszonego PM 10, tym więcej punktów się otrzymuje.

Finansowanie uruchomione ma być już w 2018 roku, a zakończyć się rok później.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Ankieta dla pracowników – możesz wykonać ją samodzielnie!

Następny artykuł

Honduras – pierwszy kraj na świecie z 10% fotowoltaiki w miksie energetycznym

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , , , ,