Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

5 krajów odpowiada za szkody klimatyczne w wysokości 6 bln dolarów

5 krajów odpowiada za szkody klimatyczne w wysokości 6 bln dolarów

Naukowcy z Dartmouth wzięli pod lupę największych emitentów, wskazując dokładną liczbę szkód, które wyrządzili w ciągu ostatnich 30 lat. Okazuje się, że tylko pięć krajów odpowiada za straty wycenione na 6 bilionów dolarów. Wyniki analiz mogą być wykorzystywane w pociąganiu rządów do odpowiedzialności, podkreślają autorzy. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Te państwa są odpowiedzialne za największe szkody klimatyczne

Niedawno opublikowane badanie przeprowadzone przez naukowców z Dartmouth, wskazało na ekonomiczny wpływ największych, światowych emitentów. Łączna wartość strat wynikających z działań podejmowanych przez rządy tych krajów wyniosła 6 bln euro, czyli 11% globalnego PKB. Dziesięć państw emitujących najwięcej gazów cieplarnianych odpowiada za ⅔ globalnych strat. 

Autorzy analizy wzięli pod uwagę szkody wyrządzone od początku lat 90., który zdaniem autorów był momentem ustanowienia konsensusu naukowego w sprawie globalnego ocieplenia. Naukowcy przyjrzeli się łącznym emisjom gazów cieplarnianych poszczególnych państw i ocenili ich wpływ na efekt zmian klimatu. Następnie wyniki skonfrontowali z innymi badaniami, które pokazują jak wzrastające temperatury wpływają na gospodarkę całego świata. 

Państwa, które odpowiadają za największe szkody klimatyczne to:

  • Stany Zjednoczone – 1,9 bln dolarów,
  • Chiny – 1,8 bln dolarów,
  • Rosja – 986 mld dolarów, 
  • Indie – 809 mld dolarów, 
  • Brazylia – 528 mld dolarów. 

Najbardziej cierpią kraje Globalnego Południa 

Zmiany klimatu nie rozkładają się sprawiedliwie, a szkody wyrządzone przez największych emitentów uderzają przede wszystkim w kraje Globalnego Południa o najmniejszym wkładzie w globalne emisje. W oparciu o wartość PKB najbardziej ucierpiały Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mauretania, Arabia Saudyjska, Oman i Mali. 

To kraje, które wyemitowały najmniej są równocześnie tymi, które cierpią przez wzrost globalnego ocieplenia. Ta podwójna nierówność jest dla mnie centralnym odkryciem, które chcę podkreślićpowiedział Christopher Callahan, autor badań

Interesującymi przypadkami są Brazylia oraz Indie, które jednocześnie są największymi emitentami odpowiedzialnymi za kryzys klimatyczny oraz krajami najboleśniej odczuwającymi skutki ocieplenia.  

Wynik badań zwiększają szansę na reperacje klimatyczne

Praca Justina Mankina oraz Christophera Callahana jest pierwszym badaniem, które dokładnie wskazuje na odpowiedzialnych za zmiany klimatu, umożliwiając pociągnięcie ich do realnej, finansowej odpowiedzialności. 

Badania dostarczają cennych szacunków z prawnego punktu widzenia dot. szkód finansowych, jakie poszczególne narody poniosły z powodu działań innych krajów w zakresie zmian klimatudodał Justin Mankin

Według autorów analizy Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za ok. 79 mld dolarów szkód gospodarczych w Meksyku, 123 mld w Indonezji, 255 mld w Indiach i 308 mld w Brazylii

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba pozwów pociągających do odpowiedzialności za zmiany klimatu. Mankin oraz Callahan podkreślają, że ich badania dają podstawy naukowe dla postulowanych przez aktywistów roszczeń o reparacje klimatyczne czy argumentów w trakcie negocjacji na salach sądowych. 

Źródło: apnews.com, euronews.com

Fot. główne: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.