Aktualizacja listy beneficjentów dotacji OZE w woj. mazowieckim

Lista beneficjentów unijnego dofinansowania w konkursie dla inwestorów, którzy zamierzają uruchomić projekty wytwarzania energii odnawialnej, została zaktualizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

Pierwsza lista beneficjentów konkursu na unijne dofinansowanie z działania 4.1 “Odnawialne źródła energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego została opublikowana w czerwcu tego roku. Wtedy znalazło się na niej 6 projektów. Wśród nich m.in. budowa dwóch farm fotowoltaicznych, o mocy jednostkowej do 1 MW, w miejscowości Zawady i Tończa. Wartość wszystkich wybranych projektów szacuje się na 13,29 mln zł, poziom dotacji na 5,34 mln zł i koszty kwalifikowane na 9,28 mln zł.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych zaktualizowała jednak listę, która została poszerzona o nowe projekty, przede wszystkim te związane z budową farm fotowoltaicznych. Obecnie unijne dofinansowanie dostaną aż 23 inwestycje o łącznej wartości 52,16 mln zł, dla których dotacja będzie wynosiła 19,4 mln zł, a koszty kwalifikowane szacowane są na sumę rzędu 36,37 mln zł.

Unijną dotację otrzymają m.in.beneficjenci inwestujący budowę farm fotowoltaicznych. Planowane elektrownie słoneczne powstaną np. w Natolinie (Duon Dystrybucja) i Sochaczewie (Trade-Wat). Natomiast za realizację wspomnianych wcześniej farm fotowoltaicznych w Zawadzie i Tończy odpowiadać będą spółki z grupy PGB Energetyka.