Austriacki przemysł stalowy w pełni zasilany ekologicznym wodorem

Naukowcy poszukują alternatywnych metod produkowania energii. Teraz największy nacisk kładzie się na zmniejszenie presji środowiskowej produkcji energii. W związku z tym badacze uruchamiają właśnie największy na świecie projekt pilotażowy produkcji wodoru.

Paliwo wodorowe wykorzystywane może być do wielu celów. Może zasilać silniki rakietowe, ale także w zasadzie każdy inny środek transportu. Przyjęło się sądzić, że wraz z elektrycznością, wodór będzie podstawowym nośnikiem energii dla samochodów przyszłości. Jak ocenia Rada Wodoru, do 2050 roku około 20% energii pochłanianej na świecie będzie docierała do nich w postaci wodoru.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W ramach Horyzontu 2020 realizowana jest koncepcja H2Future. To flagowy projekt zajmujący się badaniem ogniw paliwowych i wodoru energetycznego. Jego ambitnym celem jest opracowanie zielonych metod generacji wodoru dla przemysłu stalowego i żelaznego. Jak ocenia Międzynarodowa Agencja Energetyki, sektor ten odpowiedzialny jest za około 7% emisji CO2 na świecie.

Największy austriacki koncern energetyczny – VERBUND, we współpracy z pięcioma partnerami: voestalpine, APG, K1-MET, ECN i Siemensem pracuje nad systemem do elektrolizy wykorzystującym elektrolit w postaci polimerowej membrany (PEM). Taki system zainstalowany ma być w hucie stali voestapline w Linz w Austrii. Konsorcjum chwali się, że może on generować do 6 MW. Jego uruchomienie przewidziane jest na drugi kwartał przyszłego roku.

Ponieważ wodór nie występuje naturalnie w postaci wolnej, wytwarza się go na drodze elektrolizy wody. PEM wykorzystywane są w tym celu – separują one wodór od innych produktów elektrolizy. Przy mocy 6 MW jest w stanie wygenerować 1200 m2/h wodoru. Wydajność systemu opracowanego w ramach tego projekty to 80%.

Korzystanie z takiego system ma wiele zalet. Koszty utrzymania są niskie, a wodór produkowany jest przy zerowej emisji i bez konieczności wykorzystania dodatkowych, niebezpiecznych dla środowiska czy operatora związków chemicznych.

„Projekt pokazuje, że uczynienie przemysłu ciężkiego zielonym jest możliwą i realną opcją w najbliższej przyszłości. (…) Dowiodło to, że wodór jest istotnym elementem układanki, która zapewnić ma realizację europejskich celów klimatycznych”, mówi Bart Biebuyck, kierownik konsorcjum pracującego w ramach projektu H2Future.