Azerbejdżan będzie inwestował w OZE

Ministerstwo Energetyki Azerbejdżanu ogłosiło, że przygotowuje przetarg, którego przedmiotem będą systemy generacji rozproszonej opartej o OZE i zlokalizowane w miejscowościach niepodłączonych do sieci energetycznej. 

W tym samym obwieszczeniu azerskie Ministerstwo Energetyki zachęca wszystkie zainteresowane prywatne spółki energetyczne do wstępnego przygotowywania ofert inwestycji, dzięki którym w Azerbejdżanie w szerszym zakresie pojawi się generacja rozproszona oparta o OZE.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zgodnie z oficjalną informacją przetarg ma dotyczyć specyficznych punktów osadniczych – takich,  które są w znacznym stopniu wykluczone energetycznie lub położone niekorzystnie względem infrastruktury. Dzięki temu wiele odległych osiedli, do których doprowadzenie sieci przesyłowych energii czy gazu jest niemożliwe lub nieopłacalne, będzie miało zapewnione stabilne dostawy elektryczności.

Przetarg ma mieć charakter nieograniczony. Wśród wymagań jest m.in. kompleksowa analiza przedmiotowego zagadnienia generacji rozproszonej na terenie republiki oraz przygotowanie najbardziej korzystnych rozwiązań. Do przetargu będą mogły przystąpić firmy zarejestrowane w dowolnym kraju, które będą potrafiły udokumentować posiadanie odpowiednich możliwości technologicznych i finansowych niezbędnych do zrealizowania postawionych przed nimi zadań.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Energetyki Azerbejdżanu w chwili obecnej udział OZE w miksie energetycznym tego kraju wynosi ponad 18%. Przy czym,  co istotne, większość tej energii produkuje azerski sektor hydroenergetyki. Problematyczne w tym kontekście jest to, że są to nierzadko obiekty powstałe kilkadziesiąt lat temu. Przy ich budowie używano obecnie już przestarzałych technologii, a dodatkowo wiele z nich nie było modernizowanych od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Impuls do zwiększenia inwestycji w sektor energetyki nadszedł dopiero w 2015 roku, gdy Azerbejdżan przystąpił do porozumień paryskich.

Władze republiki zapowiadają, że do  2030 roku na terytorium  ich kraju powstaną obiekty OZE o łącznej mocy przekraczającej 3460 MW. Dużą część z tego stanowić mają właśnie systemy generacji rozproszonej.

Termin składania ofert przetargowych upływa 21 mają 2019 roku, wybór wykonawców rozpocznie się dzień później, 22 maja. Data ogłoszenia wyników konkursu nie została podana.