Azerbejdżan: Powstanie rządowa komisja ds. koordynacji projektów OZE

Azerbejdżan: Powstanie rządowa komisja ds. koordynacji projektów OZE

Na początku grudnia 2019 r. prezydent Azerbejdżanu, Ilham Aliyev, podpisał rozporządzenie powołujące z początkiem 2020 r. specjalną komisję rządową, której celem jest koordynowanie realizacji inwestycji w sektor OZE na terytorium kraju.

Rozporządzenie opublikowano w czwartek na oficjalnym portalu prezydenta. Przewodniczącym komisji został Parviz Shahbazov, który jednocześnie pełni funkcje szefa resortu energetyki. W skład komisji weszli także wiceministrowie gospodarki, finansów, sprawiedliwości, ekologii i zasobów naturalnych, ds. sytuacji nadzwyczajnych, zastępca przewodniczącego komitetu ds. urbanizacji i architektury, wiceprezes banku centralnego oraz prezesi dwóch państwowych spółek energetycznych. 

Pierwszym zadaniem, jakie zlecono komisji, jest przedstawienie prezydentowi – w ciągu 30 dni od powołania – wstępnych propozycji dotyczących możliwych inwestycji w odnawialne źródła energii, a także wskazanie pod nie terenów oraz przedstawienie kształtu gwarancji rządowych dla potencjalnych inwestorów i wykonawców. 

W ciągu 4 miesięcy – we współpracy z niewskazaną z nazwy międzynarodową agencją konsultingową – komisja ma przygotować również propozycje treści umów dotyczących inwestycji, przyłączania nowych obiektów do sieci energetycznych, sprzedaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz szeregu innych kwestii. Tym samym rozporządzeniem, prezydent zobowiązał gabinet ministrów do zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych do rozpoczęcia współpracy z agencją.  

Na chwilę obecną udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wynosi 17%, z czego ok. 8% przypada na fotowoltaikę i energię wiatrową. Azerskie ministerstwo energetyki ocenia potencjał kraju w zakresie OZE na ok. 26 GW, czyli przeszło 150% aktualnego całkowitego zużycia energii elektrycznej w tym kraju.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.