Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić?

Otwarta dla wszystkich konferencja programowa z prezentacjami i panelami dyskusyjnymi pt. „POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne”, spotkanie z dziennikarzami m.in. na temat trwających i planowanych naborów, a także stoisko informacyjno-promocyjne z konkursami – to działania NFOŚiGW przygotowane na Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, które odbędą się 11-14 października br. w Poznaniu.

Najważniejszą inicjatywą Narodowego Funduszu podczas POL-ECO-SYSTEM będzie otwarta dla wszystkich chętnych konferencja programowa „POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne” zaplanowana drugiego dnia targów, 12 października 2016 r. w godz. 10:30-14:30 (wstęp wolny, pawilon 15, sala A).

Wśród spodziewanych gości i panelistów spotkania pojawią się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: prof. dr hab. Jan Szyszko – Minister Środowiska; Paweł Sałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu oraz reprezentanci PEC Geotermii Podhalańskiej i liczne grono naukowców z najważniejszych uczelni w Polsce. Na konferencję zaproszono także dr. hab. Janusza Czerepkę – Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa i dr. Krystiana Szczepańskiego – Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Natomiast NFOŚiGW będzie reprezentowany m.in. przez: prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd Narodowego Funduszu.

Konferencję rozpoczną merytoryczne prezentacje NFOŚiGW. Dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu opowie o kierunkach odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska. Artur Sz. Michalski, wiceprezes Zarządu będzie mówił o finansowaniu energetyki przez Narodowy Fundusz. Jacek Spyrka, wiceprezes Zarządu poruszy temat rozwoju ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE jako instrumentu wspomagającego działania dla gmin na rzecz gospodarki energooszczędnej i niskoemisyjnej. Opowie też o Porozumieniu Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii. Natomiast dr hab. Roman Wójcik, wiceprezes Zarządu przedstawi prezentacje na temat kierunków finansowania gospodarki odpadami jako komponentu gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki wodnej oraz poznania budowy geologicznej kraju pod kątem energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Po części prezentacyjnej odbędą się panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczyć będzie gminy samowystarczalnej energetycznie, a drugi kierunków edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz możliwości wykorzystania programu LIFE. Szczegółowy program spotkania dostępny jest już na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Konferencję programową poprzedzi spotkanie dla mediów, zaplanowane dzień wcześniej,
11 października o godz. 14:00
(pawilon 8A). Zarząd NFOŚiGW przedstawi dziennikarzom postępy w skutecznym wykorzystywaniu unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (chodzi m.in. o: wprowadzone uproszczenia w zawiłych dotychczas procedurach, zmniejszenie biurokracji, coraz więcej podpisywanych umów, ogłoszone i planowane nabory). Prezesi Narodowego Funduszu powiedzą także o dużym zaangażowaniu NFOŚiGW w nowe projekty proekologiczne, finansowane ze środków krajowych (takie jak np. geotermia, czy zmniejszenie zużycia energii w budownictwie).

To jednak nie wszystkie działania NFOŚiGW na targach POL-ECO-SYSTEM. Jak co roku, NFOŚiGW przygotuje stoisko informacyjno-promocyjne usytuowane w pawilonie 8 A (stoisko wspólne z BOŚ S.A.), gdzie eksperci NFOŚiGW będą udzielać informacji na temat działalności i programów. Dodatkowo planowany jest konkurs komputerowy związany z PO IiŚ i tematem przewodnim targów. Stoisko będzie czynne w godz. 9:00-17:00.

Źródło: informacja prasowa NFOŚiGW