Petycja ws. norm na paliwa stałe i standardów emisyjnych dla kotłów

Redakcja Świata OZE zachęca wszystkich do podpisania Petycji do Prezesa Rady Ministrów – Pani Premier Beaty Szydło ws. norm na paliwa stałe i standardów emisyjnych dla kotłów.


Ogrzewanie paliwami stałymi długo jeszcze będzie niezastąpione. Obecnie nie ma i w najbliższych kilkunastu latach nie będzie alternatywy dla bardziej ekonomicznego ogrzewania polskich domów. Obecnie, rynek polskiej branży kotlarskiej dzięki fatalnemu, obowiązującemu w Polsce prawu nadal funkcjonuje niestety na poziomie XX wieku. Taka sytuacja z pewnością nie sprzyja oczyszczaniu naszego powietrza. Potrzebujemy dobrych zmian dla rozwoju i rewitalizacji polskiego powietrza!

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), polskie miasta posiadają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie. Zgodnie z wytycznymi WHO maksymalny, dopuszczalny dla zdrowia poziom zanieczyszczenia wynosi 20 mikrogramów. Spośród 65 przebadanych miast w Polsce, tylko 6 mieści się w normie. Na przykład w Gdyni pył zawieszony osiąga 28 µg/m3, w Warszawie 32 µg/m3, we Wrocławiu 35 µg/m3, a w Katowicach 42 µg/m3. Najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce ma Kraków. Tam roczne stężenie pyłu zawieszonego sięga aż 64 µg/m3. Liczy się, że około 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewa się węglem i innymi paliwami stałymi. Obecne prawo zezwala niestety na wykorzystywanie do tego celu kotłów pozaklasowych oraz odpadów poprodukcyjnych z kopalń (miały, muły oraz floty węglowe), przez co bezkarnie tworzy się niska emisja, tzw. Smog. Efektem są pierwsze, niechlubne miejsca polskich miast na wszelakich rankingach dotyczących zanieczyszczonego powietrza w Europie. O wiele jednak ważniejszy jest fakt, że rok do roku odnotowujemy około 45 tys. przedwczesnych zgonów spowodowanych smogiem, którym oddychamy.

Tekst petycji brzmi:

My niżej podpisani, chcąc pokazać, że ogrzewanie paliwami stałymi w sektorze komunalno – bytowym może być ekologiczne i ekonomiczne, oraz chcąc chronić nasze kopalnie i równocześnie największą branże kotlarską w Europie, do której należą nasi, polscy producenci kotłów na paliwa stałe i przede wszystkim chcąc oczyścić powietrze nad naszym krajem apelujemy i prosimy o niezwłoczne wprowadzenie:

  • Norm emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe, które mogą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie takich regulacji winno się opierać na normie EN 303-5:2012. To na jej podstawie w wielu, jeśli nie w większości krajów europejskich dopuszcza się do sprzedaży kotły na paliwa stałe. Przykładem mogą tu
    być np. Czechy, Austria oraz Niemcy. Proponujemy zatem, aby od 01 stycznia 2017 roku do sprzedaży dopuszczone były kotły, które będą spełniały minimalnie klasę 3. A zatem konsumenci będą mieli dostęp do kotłów klasy 3, 4 i 5. Od 01 stycznia 2019 roku do sprzedaży należy dopuścić kotły o minimalnej klasie 4, a od roku 2021 tylko i wyłącznie klasy 5.
  • Wprowadzić normy na paliwa stałe, które są dostępne dla sektora komunalno-bytowego. Najbardziej odpowiednim paliwem stałym pod kątem ekologiczno-ekonomicznym oraz użytkowym jest obecnie węgiel w postaci ekogroszku oraz pellet, drewno i biomasa (OZE). W związku z tym należy niezwłocznie wycofać ze sprzedaży i uniemożliwić konsumentom dostępność przynajmniej do mułów węglowych, a najlepiej dodatkowo miałów oraz flotokoncentratów węglowych. Te odpady poprodukcyjne absolutnie nie nadają się do ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania domów. W dużej mierze to właśnie one tworzą niską emisję, czyli tzw. smog.
  • Równolegle wprowadzić system kontroli palenisk kotłów i ich emisji, który obsługiwany byłby przez odpowiednie służby. Podobny system z powodzeniem funkcjonuje w Austrii i w Niemczech. Odpowiednie służby miałyby wstęp na posesję użytkownika (u którego widoczne jest zadymienie) na wniosek urzędnika odpowiedniego urzędu miasta/gminy. Wcześniej jednak do urzędu musi wpłynąć informacja o podejrzeniu stosowania
    niewłaściwych paliw lub śmieci, co musiałoby być przez zgłaszającego udokumentowane np. filmem (model czeski). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i użytkowania niedozwolonych paliw osoba taka mogłaby być ukarana kwotą nawet kilkutysięcznej grzywny. Taki system będzie od stycznia 2017 roku obowiązywał w Czechach.
  • Udzielać równocześnie wsparcia w formie dotacji dla wymiany źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe spełniające normę i wykorzystać instytucje państwowe do edukowania gospodarstw w dziedzinie ogrzewania paliwami stałymi i informowania o nowych przepisach (np. taką rolę mogą pełnić fundusze ochrony środowiska, samorządy powiatowe i gminne, Poczta Polska, radio, telewizja oraz służby kominiarskie).

Więcej na temat petycji przeczytasz tutaj.