Białoruś: Modus Energy wprowadziła do eksploatacji pierwszą z pięciu zaplanowanych biogazowni

Modus Energy podpisało kontrakt na budowę pięciu biogazowni na terenie Białorusi. W inwestycję zaangażowany jest również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który przeznaczył na realizację tego celu 11,3 mln euro.

Modus Energy to litewski przedsiębiorca specjalizujący się w zielonej energetyce. Posiada rozbudowujące się portfolio obiektów OZE ulokowanych w różnych krajach Europy, między innymi w Polsce – gdzie jest w trakcie budowy 50 MW farmy słonecznej. Na terytorium Białorusi z kolei głównym obszarem inwestycji spółki jest sektor biogazu. Właśnie uruchomiono tam pierwszą z pięciu zakontraktowanych biogazowni. Obiekt znajduje się na terenie przedsiębiorstwa rolnego „Parohonskoye” («Парохонское») w rejonie Pińskim na Polesiu, zachodnia Białoruś. W ten sposób zakończył się pierwszy etap kolejnej już inwestycji Modus Energy na terytorium naszego wschodniego sąsiada (pierwszą była niewielka farma wiatrowa). Udział OZE w miksie energetycznym Białorusi zbliża się do 6%, m.in. ze względu na szerokie wykorzystanie właśnie instalacji biogazowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt został zrealizowany przy finansowym wsparciu EBOR – Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który zgodnie z umową zawartą z Modus Energy przekaże środki na budowę i oddanie do eksploatacji czterech elektrowni. Ich łączna moc  ma wynosić 4 MW. Szacowana wielkość wkładu EBOR to 11,3 mln euro. Pieniądze zostaną przekazane trzem spółkom-córkom litewskiego przedsiębiorstwa w celu realizacji powierzonych inwestycji. Elektrownie powstaną na terenie dwóch obwodów – Grodzieńskiego i Brzeskiego. Ich roczna produkcja energii powinna przekroczyć 32 GWh, co ma pozwolić na zmniejszenie emisji CO2 i szkodliwych substancji do atmosfery o przeszło 15,3 tys. ton w skali roku.

Białorusini są zainteresowani dalszą współpracą

Jak przekazał krajowym mediom przewodniczący pińskiego rejonowego komitetu wykonawczego Igor Brylewicz – inwestor bardzo poważnie podchodzi do tych inwestycji, nie wyklucza rozszerzenia umowy i budowy dodatkowych obiektów. Mają się one przyczynić do rozwoju ekonomicznego regionu. Agroprzedsiębiorstwo „Parohonskoye”, na terenie którego powstała gazownia, zyska dzięki temu dostęp do taniej energii elektrycznej, którą będzie mogło zużytkować w dowolny sposób, między innymi dla zabezpieczenia swojego procesu produkcji. Dodatkowo ma otrzymać sprzęt niezbędny do rozpoczęcia „organicznej” uprawy roli.

Identyczny w założeniach obiekt powstanie we wsi Mir w obwodzie Grodzieński. Zakończenie formalności i początek prac budowlanych planuje się na grudzień bieżącego roku. Będzie to ósma tego typu instalacja na terytorium Białorusi. Aktualnie Białorusini dysponują siedmioma czynnymi biogazowniami o mocach od 340 kW do 4,8 MW. Wszystkie powstały w ramach państwowego projektu rozwijania udziału OZE w miksie energetycznym, w ramach którego ma powstać łącznie dwadzieścia dwa obiekty wykorzystujące biogaz. Ich łączna moc to 21,7 MW.

Zainteresowanie akurat tym sektorem OZE na Białorusi można wytłumaczyć dużym udziałem produkcji rolnej w PKB, dzięki czemu kraj ten posiada łatwy dostęp do dużych ilości surowca niezbędnego do produkcji – odpadów organicznych, głównie po zakładach przetwórstwa mięsnego i przemysłu mleczarskiego.