Na Białorusi uruchomiono największą w kraju elektrownię wodną

Elektrownia wodna w Witebsku, której budowa rozpoczęła się w 2012 roku nad Dźwiną, została oddana do użytku pod koniec lipca tego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Hydroelektrownia posiada zainstalowaną moc na poziomie 40 MW, co zapewni produkcję energii elektrycznej na poziomie 126 milionów kWh w skali roku. Taka ilość wystarczy dla całego regionu Witebska. Zakład obejmuje zbiornik wodny o powierzchni 822 m2, głębokości 14 m i szerokości 422 m. Z kolei jego objętość dochodzi do 4,1 miliona m3. Wszystkie generatory przeszły odpowiednie testy, trwające 720 godzin. W grudniu 2016 roku hydroelektrownia w Witebsku rozpoczęła testową produkcję energii.

Projekt zakładu został sfinansowany przez środki kredytowe udzielone przez Chiński Bank Rozwoju (CDB) oraz środki własne białoruskiego podmiotu Vitebskenergo. Budowę realizowała chińska firma inżynieryjna CNEEC.

Jedną z głównych przyczyn powstania elektrowni było ograniczenie ilości surowców energetycznych sprowadzanych z zagranicy. Obecnie przygotowywana jest kolejna elektrownia wodna, której budowa rozpoczęła się 30 czerwca br. w Połocku Jak czytamy na stronie internetowej Belenergo, inwestycje w takie przedsięwzięcia pozwolą na oszczędności, w tym na zmniejszenie importu paliwa umownego o 42 tysiące ton w skali roku.

Foto: http://www.energo.by/news/p855.htm