Biogaz szwedzkim sposobem na zagospodarowanie odpadów spożywczych. Problemem wciąż jest marnowanie żywności

Do zasilania szwedzkich autobusów miejskich wykorzystywany jest w dużej mierze biogaz produkowany z odpadów spożywczych i osadów ściekowych. Co więcej, tankowanie tego paliwa jest premiowane. Gospodarowania frakcjami bio Polska mogłaby się od Szwecji uczyć.

Jak informuje Anna Larsson z Reloop Platform w Szwecji, w ramach systemu selektywnej zbiórki niemalże powszechnie stosowany jest system separacji odpadów spożywczych. Prawny nakaz takiej praktyki wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kluczem do osiągnięcia wysokiego stopnia wykorzystania odpadów bio jest to, że w szwedzkim systemie nie łączy się odpadów spożywczych z odpadami zielonymi. Odpady, takie jak skoszona trawa czy gałęzie, są wywożone przez mieszkańców do PSZOKów. Odpady spożywcze trafiają natomiast do brązowych pojemników przydomowych.

Zgodnie z założeniami krajowych i regionalnych strategii gospodarowania odpadami polecane jest przekazywanie odpadów spożywczych do biogazowni. Dzięki temu z odpadów odzyskuje się energię, a odpad poprodukcyjny służy jako nawóz. Wytworzone w biogazowniach paliwo jest uzdatniane i przetwarzane na paliwo samochodowe. Korzystają z niego zwłaszcza miejscy przewoźnicy w aglomeracjach, którzy stosują to paliwo już od ponad dekady. Również samochody osobowe mogą być wyposażone w instalację na biogaz. Użytkowanie takiej instalacji z jednej strony jest przyjazne dla środowiska, a z drugiej pozwala na wypracowanie nawet do 20% oszczędności na paliwie. Dodatkowym profitem może być obniżenie kosztów leasingu.

Jednocześnie poważnym problemem w krajach skandynawskich wciąż jest marnowanie żywności. Okazuje się, że około połowa z odpadów trafiających do pojemnika nie powinna się tam znaleźć, bo są to produkty przydatne jeszcze do spożycia. Na tym polu Polska poczyniła postępy, przyjmując ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Gospodarowania odpadami bio moglibyśmy się jednak od Szwedów uczyć.

źródło: teraz-srodowisko.pl