Branżowe stowarzyszenia OZE przeciwko redukcji budżetu amerykańskiego Departamentu Energii

List podpisany przez pięć stowarzyszeń, zrzeszających amerykańskich producentów energii ze źródeł odnawialnych, trafił właśnie do Kongresu. Sprzeciwia się on redukcji budżetu Departamentu Energii na rok 2018 o kwotę 1,7 miliarda dolarów, co zaproponowała administracja Donalda Trumpa w przedłożonym przez siebie budżecie na przyszły rok.

List ten adresowany jest do członków Senatu oraz odpowiednich komisji zajmujących się energetyką. Jego sygnatariuszami są: Amerykańska Rada Energii Odnawialnej, Amerykańskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Geotermalnej, Narodowe Stowarzyszenie Energetyki Wodnej oraz Zrzeszenie Przemysłu Energetyki Słonecznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Proponowane przez administrację nowego prezydenta zmniejszenie budżetu departamentu energii o 66% może poważnie zagrozić amerykańskiemu przywództwu w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, jak czytamy w liście. A to, jak mówią przedstawiciele sektora, mogłoby w poważny sposób obniżyć konkurencyjność amerykańskiej gospodarki na tym wartym wiele miliardów dolarów rynku.

Pieniądze potrzebne są Departamentowi Energii nie tylko na dofinansowywanie operatorów systemów generacji energii ze źródeł odnawialnych, ale także do finansowania działania Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej, które opatentowało już ponad 100 technologii w zakresie energii odnawialnej, dzięki czemu możliwe było m.in. zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów uzyskiwania prądu z wiatru, słońca, biopaliw czy energii geotermalnej. Laboratorium rozwija także technologie pojazdów elektrycznych i systemów przechowywania energii elektrycznej.