Brytyjskie Renewables Obligation zamknęło kolejną rundę konkursu na dofinansowania

Renewables Obligation to organ wspierający produkcję energii elektrycznej ze źródeł o niskiej emisji. Od 15 lat instytucja ta działa już na terenie Anglii, Walii, Szkocji i od 2005 roku w północnej Irlandii. RO zamknęła kilka dni temu kolejną rundę zbierania aplikacji na dofinansowania systemów OZE.

Zgodnie z informacjami Ofgem, instytucja ta wsparła około 23,5 tysiąca projektów o łącznej zainstalowanej mocy wynoszącej 25 GW. Z tej mocy 9,3 GW pochodzi z lądowych instalacji wiatrowych, 5 GW z systemów morskich a 5,3 GW z zainstalowanych systemów fotowoltaicznych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W sezonie 2015/16 aż 23,4% energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii pochodziło z instalacji dofinansowanych przez RO. Łącznie wyprodukowano niemalże 70 TWh. Jak mówi brytyjski minister energii, Jesse Norman: RO pomaga nam przesuwać UK z sytuacji z zerową ilością OZE, jak było 15 lat temu, do sytuacji w której niemalże ćwierć całej zużywanej w kraju energii elektryczne pochodzi z technologii odnawialnych. Rząd jednocześnie pozostaje w pełni dedykowany aby wspierać te działania. Jak powiedział przedstawiciel firmy Ofgem, Luke Hargreaves: RO działać będzie przez kolejne 20 lat i będzie wspierać i monitorować systemy OZE, wydając rocznie około 4,5 miliarda funtów na dofinansowania tego sektora.

Zamknięcie rundy konkursowej miało miejsce 31 marca, aczkolwiek niektóre instalacje liczyć mogą na przedłużenie tego terminu.