Budynki pasywne problemem na południu Europy

W najbliższych latach w Europie zmienić ma się prawo dotyczące wydajności energetycznej budynków, więc krajowe przepisy będą musiały zostać zaktualizowane. Głównie chodzi o to, aby osiągnęły one status niemalże zerowego zużycia energii (nZEB). Dyrektywa 31/2010 UE mówi, że nZEB do pierwszego stycznia 2019 roku będzie dotyczyć wszystkich budynków publicznych, a od 1 stycznia 2021 roku wszystkich nowo powstałych.

Został nam tylko rok do momentu, gdy dyrektywa zacznie realnie działać, a pomimo tego wiele krajów jest jeszcze daleko od realizacji celów związanych z wydajnością energetyczną budynków. Największy postęp w tym zakresie zrobiły kraje północnej i centralnej Europy”, mówi Juan Maria Hidalgo, współautor studium, przygotowanego na uniwersytecie w Liege, na temat wydajności energetycznej budynków w Europie.

Studium skupiło się na siedmiu krajach południowej Europy, które mają największy problem z realizacją dyrektywy i budową budynków nZEB. Kraje te to: Cypr, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. Wszystkich z nich dotyczą kłopoty z implementacją nowych przepisów, co wynika z różnych przyczyn.

Badania skupiły się na analizie barier społecznych i technologicznych, jakie powstrzymują rozwój budynków o minimalnym poborze energii w tych państwach – tak nowych, jak i modernizacji starych. Dotychczasowo wiele zestawień uzasadniało te problemy kwestiami ekonomicznymi, jednakże jak pokazali badacze z Liege, nie tylko pieniądze są barierą.

W wielu krajach kwestie społeczne czy czynniki klimatyczne ograniczają rozwój budynków nZEB. „Kiepskie przeszkolenie niemalże wszystkich – administracji, robotników i mieszkańców – jest istotnym problemem na drodze rozwoju”, wyjaśnia Hidalgo. „Projekty budynków muszą być pieczołowicie przygotowane, by były one odpowiednie tak na lato, jak i na zimę. Kraj Basków w Hiszpanii może być doskonałym miejscem to testowania tych rozwiązań, z uwagi na to, że w tym rejonie pogoda obejmuje niemalże wszystkie klimaty, jakie spotyka się w Europie Południowej”.

Badacze podkreślają, że istotne jest wykorzystanie nowych technologii i materiałów do budowy nowych budynków, dzięki czemu uda się zrealizować założenia niskiego poboru energii. Większy problem stanowią istniejącej budynki i konieczność ich dostosowania do wymagań nZEB.

„Mamy nadzieję, że nasze badania pozwolą rozwiązać kluczowe problemy w tym sektorze do roku 2020 i lepiej przygotować sektor budowlany, dzięki nowym narzędziom i większej świadomości. Dzięki temu możliwe ma być budowanie nZEB przy jak najniższym koszcie i wpływie budynków na środowisko naturalne”, komentuje Hidalgo.