Ciąg dalszy Kazachskiego programu wsparcia rozwoju OZE

Ciąg dalszy Kazachskiego programu wsparcia rozwoju OZE

Ministerstwo energetyki Kazachstanu wydało komunikat prasowy, w którym zapowiada, że w 2019 roku rozpisze i przeprowadzi kolejne otwarte przetargi na obiekty OZE o łącznej mocy 255 MW.

Republika Kazachstanu od 2015 roku podejmuje wysiłki zmierzające do  zwiększenia udziału OZE w swoim miksie energetycznym. Powodem tych działań są Porozumienia Paryskie, których Kazachstan jest sygnatariuszem oraz istotna pomoc jakiej udzielają kraje ościenne – między innymi Chiny, Rosja i Unia Europejska.

Pierwsze namacalne efekty trwającej  modernizacji będą widoczne już w tym roku, gdy do użytku zostanie oddanych jedenaście obiektów OZE na które przetargi odbywały się w latach ubiegłych. Kazachski program  rozwoju OZE nabrał bowiem rozpędu na początku 2018 r, gdy przeprowadzono pierwszą dużą serię przetargów w formacie partnerstwa publiczno-prywatnego i oddano do użytku rekordową ilość instalacji „zielonej energii”. Zapowiadane w najnowszym komunikacie 255 MW to kolejny krok  na drodze ku spełnieniu swoich zobowiązań przez kazachski rząd.

Tak jak poprzednie przetargi, również te zapowiedziane będą przeprowadzone jako nieograniczone i odbędą się w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Portfolio przetargów określa jedynie lokalizacje przyszłych inwestycji, jej ogólny charakter (elektrownia słoneczna, wiatrowa, wodna lub wykorzystująca biomasę) oraz minimalną wymaganą moc oraz szereg innych parametrów (w tym wpływ na środowisko naturalne). Władze wymagają też wykazania źródeł finansowania planowanej inwestycji od wszystkich uczestników przetargu.

W ogólnej kwocie 255 MW energii elektrycznej zawiera się 80 MW energii słonecznej, 100 MW energii wiatrowej, 65 MW energii pływów wodnych i jeden obiekt wykorzystujący biomasę o mocy 10 MW.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w kontynuowanie kazachskiego programu modernizacji energetyki zaangażowany jest w coraz większym stopniu Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, choć swój wkład ma również Bank Światowy, a także inne instytucje takie jak  Azjatycki Bank Rozwoju czy rząd Chin w ramach swojego programu „Jeden Pas – Jedna droga”. Niemniej to europejska instytucja pozostaje najbliższym i najbardziej zaangażowanym partnerem władz Kazachstanu.

Źródło: vie.korem.kz/