Co Małopolanie wiedzą o smogu?

Trwający obecnie sezon grzewczy sprawia, że wielu z nas może odczuwać dolegliwości związane z nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Co jednak możemy zrobić, aby ustrzec się kłopotów związanych z wdychaniem szkodliwych pyłów? Krakowski Alarm Smogowy postanowił sprawdzić wiedzę Małopolan z zakresu dbania o jakość powietrza. Wyniki tego eksperymentu przybliżyła Anna Dworakowska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Świadomość w zakresie zanieczyszczenia powietrza jest największa w Krakowie: aż 90% respondentów mówi, że jakość powietrza w naszym mieście jest zła lub bardzo zła. I ta świadomość maleje wraz z tym, jak maleją miejscowości, czyli w pozostałych miastach już tylko 60% respondentów uważa, że jakość powietrza jest zła lub bardzo zła, natomiast na wsiach jest to tylko 30% – podkreśliła Anna Dworakowska.

Działaczka podkreśla znaczenie edukacji w procesie wytwarzania pozytywnych nawyków związanych z dbaniem o czyste powietrze. Mieszkańcy mniejszych miejscowości często nie są świadomi, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie Krakowa – paradoksalnie to wsie bywają tym miejscem, gdzie zanieczyszczenie powietrza bywa największe. Badania pokazały również, że Małopolanie są nieświadomi zanieczyszczeń, jakie powoduje drewno spalane w nieodpowiedni sposób i w niewłaściwych urządzeniach.

Przeprowadzone analizy dowiodły, że stopniowo wzrasta świadomość Małopolan na temat możliwych sposobów ograniczeń zanieczyszczenia powietrza. Wielu mieszkańców rozumie i zgadza się z ideą kontroli palenisk. To rozwiązanie jest jednak skuteczne głównie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach takie działania praktycznie nie są egzekwowane. Dodatkowo ponad 80% mieszkańców Krakowa popiera również zakaz wjazdu do centrum miasta starych pojazdów z silnikiem diesla.

Co więcej, takie rozwiązanie jest możliwe obecnie do wprowadzenia jako strefy czystego transportu i mamy nadzieję, że wyniki naszych badań dadzą do myślenia prezydentowi oraz jego urzędnikom i taka strefa zostanie w Krakowie wprowadzona – podsumowała przedstawicielka Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Dodatkowo aktywistka zwróciła uwagę na fakt, że niezbędne są również odpowiednie kampanie i programy edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy Małopolan na temat sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.

Chcesz wiedzieć o smogu w Twoim regionie? Koniecznie sprawdzaj nasz raport smogowy.