Cyfrowa edukacja i 10 tys. czujników smogu w polskich szkołach

Dzięki podłączeniu Internetu światłowodowego do ponad 30 tys. szkół, które planuje przeprowadzić Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), placówki te będą mogły przejść na cyfrowy system edukacji. Ponadto, na 10 tys. szkołach mają zostać zamontowanie czujniki smogu.

Do końca 2020 roku, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ponad  30,5 tys. szkół w całej Polsce ma zostać podłączonych do szybkiego Internetu światłowodowego. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), obecnie w polskich szkołach nowe technologie wykorzystywane są głównie w sposób bierny. Dzięki OSE ma się to wkrótce zmienić, a szkoły podłączone do światłowodu mają przejść na cyfrowy model edukacji.

Zbudowaliśmy sieć szkieletową bazującą na 16 węzłach i jednocześnie przyłączamy kolejne szkoły. W tej chwili mamy ponad 7 tys. szkół z instalacja, z tego blisko 4 tys. mają już sygnał, możliwość korzystania ze wszystkich usług OSE. Do końca roku tych szkół ma cyc 10-11 tys. – zapowiada Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Równolegle, ma być rozwijany projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, który możliwy jest właśnie poprzez rozbudowę OSE. W ramach programu na szkołach podłączonych do światłowodu ma zostać zamontowanych co najmniej 10 tys. czujników jakości powietrza. Do tej pory, jak wynika z informacji podanych przez ESA, pojawiło się już 337 wykrywaczy smogu. ESA również poprzez działania edukacyjne wśród dzieci ma upowszechniać wiedzę o przyczynach pojawiania się smogu, jego wpływu na zdrowie oraz sposobów zapobiegania jego powstawaniu.