Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy w Polsce przestanie w końcu śmierdzieć? Ministerstwo ma na to pomysł 

Czy w Polsce przestanie w końcu śmierdzieć? Ministerstwo ma na to pomysł 

Ministerstwo w porozumieniu z głównymi jednostkami naukowymi pracuje nad projektem tzw. ustawy antyodorowej; regulacja ma być gotowa w 2025 roku. Przepisy mają bazować na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Projekt ustawy “antyodorowej” nie tylko w okolicach ferm i oborników

W polskim systemie prawnym nie ma w tej chwili regulacji, która w sposób kompleksowy określałyby zasady zwalczania uciążliwości zapachowych. Pierwszy projekt w tym zakresie przygotowano jeszcze w 2007 roku, ale nie doczekał się wdrożenia. Kolejne rządy bez sukcesu podejmowały prace legislacyjne w tym zakresie.  

Nowe przepisy mają bazować na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych, które z powodzeniem stosowane są od lat na obszarze Unii Europejskiej. Jednak wiceminister dodał, że wieloaspektowość problemu oraz brak do tej pory jednolitego prawodawstwa w Unii Europejskiej, utrudnia realizację tego zadania. 

– W ostatnich latach ilość skarg i wniosków o interwencję w zakresie uciążliwości zapachowych podwoiła się, dlatego też proponowane rozwiązania ustawowe będą brały pod uwagę nie tylko uciążliwości zapachowe pochodzenia rolniczego, ale również te pochodzące z produkcji przemysłowej czy sektora komunalnego – poinformował wiceszef MKiŚ Krzysztof Bolesta.

Mieszkańcy terenów rolniczych wciąż czekają na wejście w życie ustawy 

Ostatni projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, ukazał się w Rządowe Centrum Legislacyjne w 2021 roku.

W regulacji określono tzw. wskaźniki DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe, które mają być stosowane przy określaniu minimalnych odległości uciążliwych zapachowo inwestycji od zabudowy mieszkalnej. W dużym uproszczeniu DJP to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie; np. jedna krowa (o masie 500 kg) to 1 DJP, maciora – 0,35 DJP, tucznik – 0,14 DJP.

W projekcie określono, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie równej lub większej niż 500 DJP, musi ona wynosić co najmniej 500 metrów.

Oznacza to, że np. duże fermy zwierząt, które powodują uciążliwości zapachowe, mogłyby powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych.

Źródło: PAP

Fot: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.