Czym są gwarancje pochodzenia i jakie stwarzają możliwości?

Gwarancja pochodzenia jest cennym instrumentem w systemie wsparcia OZE. Jest ona bowiem dla odbiorcy końcowego dowodem na to, że wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, czy też przesyłowej, energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wskazuje ona na datę i miejsce wyprodukowania energii, a także jej źródło, typ, czy moc jednostki wytwórczej.

Poza tym szczegółowo charakteryzuje instalację, z której pozyskana została energia, określając datę oddania jej do użytku, numer identyfikacyjny, kraj wydania, czy informacje na temat objęcia jej konkretną formą wsparcia.

Podstawy prawne

Dokument ten został wprowadzony do polskiego prawa przez tak zwany mały trójpak, a więc nowelizację prawa energetycznego, która weszła w życie dnia 26 lipca 2013 roku. Poza tym, widnieje on także w ustawie o OZE. Z kolei w prawie unijnym mechanizm wsparcia dla producentów energii z OZE pojawił się przeszło 10 lat temu. Mogą z niego korzystać zarówno producenci energii odnawialnej, jak i firmy, które są zainteresowane kupnem gwarancji, a tym samym poprawieniem swojego wizerunku.

Jak ubiegać się o gwarancję?

Gwarancje pochodzenia są wydawane na pisemny wniosek wytwórcy „zielonej” energii elektrycznej, który należy złożyć do tego operatora elektroenergetycznego (dystrybucyjnego lub przesyłowego), na którego terenie przyłączono odnawialne źródło energii.  Co istotne, musi się to odbyć w ciągu 7 dni od daty zakończenia wytworzenia energii elektrycznej, która ma zostać tym wnioskiem objęta.  W kolejnym etapie operator dokonuje weryfikacji wniosku, co ma na celu między innymi potwierdzenie ilości wytworzonej przez wnioskodawcę energii, a następnie w ciągu 14 dni (od otrzymania) przekazuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ten zaś po otrzymaniu dokumentu ma 30 dni na wydanie gwarancji pochodzenia.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, mogą zapoznać się z jego wzorem na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (zakładka Przydatne Formularze).

Handel gwarancjami pochodzenia

Co interesujące, choć gwarancje pochodzenia nie stanowią papieru wartościowego, to jednak można nimi handlować. Na rynku polskim jest to możliwe od kilkunastu dni, a dokładnie od poniedziałku, 15 czerwca 2015 roku. Wszystko odbywa się w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Sprzedaż jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej, przy czym kontakty handlowe mogą być prowadzone również z firmami zagranicznymi.

Zgodnie z wyliczeniami PSEW, ukształtowana przez popyt i podaż, średnia cena gwarancji pochodzenia wyniesie na polskim rynku 1,5 zł/MWh.

Pomysłodawcy liczą na to, że pomimo swego prestiżowego charakteru, gwarancje będą cieszyły się dużą popularnością. Szacuje się, że największe zainteresowanie wykażą te firmy, czy instytucje, które poprzez pokazanie, iż wykorzystywana przez nie energia pochodzi z odnawialnych źródeł, będą chciały poprawić swój wizerunek na zewnątrz. Stworzy im to bowiem możliwość znalezienia się w towarzystwie tak potężnych firm jak Google, czy IKEA, które w najbliższych kilku latach planują całkowite przełączenie się na pozyskiwanie prądu ze słońca.