Dofinansowanie na termomodernizację i wymianę urządzeń grzewczych dla dwóch mazowieckich gmin

Unijne środki na dofinansowanie termomodernizacji oraz wymianę urządzeń grzewczych w dwóch mazowieckich gminach przyznał zarząd województwa mazowieckiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ich łączna kwota to ponad 2,5 mln złotych.

Z unijnego dofinansowania skorzystają mieszkańcy gminy Pokrzywica oraz Baboszewo na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, termomodernizację szkolnych obiektów oraz wymianę kotłów węglowych na ekologiczne piece gazowe bądź biomasę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kwota ponad 2,5 mln złotych została podzielona. Pokrzywica na realizację 70 projektów wymiany urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych otrzyma prawie 1,5 mln złotych. W efekcie stare piece zostaną zastąpione przez ekologiczne kotły gazowe lub na pellet. Ponadto z unijnych środków dofinansowana zostaje również termomodernizacja obiektów placówki szkolnej w Nowym Niestępowie. Wpływ na podniesienie efektywności energetycznej szkoły będzie miało m.in. ocieplenie ścian, instalacja wentylacji mechanicznej, energooszczędne oświetlenie czy nowe źródło ogrzewania.

Natomiast do Baboszewa trafi ponad 1,1 mln złotych, które przeznaczone będą na wykonanie 58 projektów w budynkach mieszkalnych. Prace obejmą m.in. montaż instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych niskiego ciśnienia oraz inwestycję w kotłownie gazowe bądź na biomasę z automatycznym podajnikiem paliwa.

Środki unijne wesprą również inwestycję w instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy Baboszewo.