Dotacje na mikroinstalacje dla 121 gmin

NFOŚiGW poinformował, że w ostatnim konkursie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, dotacje na mikroinstalacje OZE otrzyma 121 gmin. Mogą one sięgać nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

Konkurs na dotacje do mikroinstalacji OZE na wsi jest efektem wolnych środków, które pozostały jeszcze w budżecie PROW na lata 2007-2013. W wyniku tego dotacje, oprócz trzech najlepiej ocenianych gmin w każdym województwie (48 gmin), dodatkowo wsparcie otrzymają najlepiej oceniane 73 pozostałe gminy. Wszystkie one zebrane są na liście krajowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wartość dotacji może wynieść  nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie może to być wartość przekraczająca200 tys. euro dla każdej z gmin. Większość z nich pisała wnioski na kwoty dotacji zbliżone do tej sumy. Nabory wniosków nastąpiły w maju br., a na przełomie lipca i sierpnia urzędy marszałkowskie publikowały wojewódzkie listy rankingowe. Obecnie dołączono do nich ogólnopolską listę beneficjentów stworzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mikroinstalacje natomiast powstaną do końca października br.

Dotacje mogły otrzymać gminy z obszarów wiejskich, wnioskujące o montaż mikroinstalacji OZE na zarządzanych przez siebie budynkach publicznych, choć do gminnych wniosków można było też wpisać montaż instalacji na prywatnych domach. W gminach, w których wsparcie udzielono prywatnym gospodarstwom domowym, instalacje OZE zostaną przekazane użytkownikom na własność po kilku latach – po upływie wymaganego przez UE okresu wsparcia, gdzie właścicielem instalacji jest gmina, nie jej użytkownik. W tych przypadkach często wsparcie było niższe niż 90 proc.