Dotacje na efektywność energetyczną w województwie opolskim

W województwie opolskim rozpoczyna się pierwszy konkurs na unijne dofinansowanie na projekty z zakresu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Skorzystać z nich mogą np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe.

W naborze wniosków w konkursie RPOP.03.03.03-IP.03-16-001/17, w ramach podziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej z RPO WO 2014-2020, o unijne dotacje mogą ubiegać się jednostki związane z samorządem terytorialnym i sektorem finansów publicznych, jednostki naukowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Dotacje należy przeznaczyć na projekty dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne rozwiązania i urządzenia, które wykorzystują OZE, oraz na audyty energetyczne dla sektora publicznego.

Maksymalny poziom dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów państwowych nawet 100%. Budżet konkursu sięga 4 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie RPOP.03.03.03-IP.03-16-001/17 potrwa jedynie do 14 marca, a jego wyniki przewidziano na wrzesień tego roku.

W tym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przewidziano dodatkowo nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w ramach którego dofinansowaniu mogą podlegać projekty dotyczące wykorzystania OZE w budynkach.

Dodatkowo przewidziano dwa konkursy – dla subregionu północnego (budżet 4,5 mln zł) oraz subregionu brzeskiego (1,4 mln zł). Nabór wniosków w pierwszym rozpocznie się w maju, drugi natomiast w czerwcu.

W ramach opolskiego RPO nie przewiduje się w tym roku naborów wniosków w ramach działania 3.3 Odnawialne źródła energii, co zawęża finansowanie do obszaru poprawy efektywności energetycznej.


Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Tesla model Y – konsensus pomiędzy jakością a ceną

Miłośnicy pojazdów elektrycznych w końcu doczekali się: po szumnych zapowiedziach i latach wyczekiwania w marcu 2019 roku zaprezentowano Tesla model Y. To luksusowe auto o dużym zasięgu w USA traktowane jako „kompaktowy” SUV. Do setki rozpędza się od 3,7 do 5,1 sekundy (w zależności od wariantu). Cena wyjściowa rozpoczyna się od 38,5 tys. dolarów.